PRECISIONSLANTBRUK

New Holland PLM®-lösningar för att passa dina behov

Alla FR exakthackar kan utrustas med IntelliSteer®, New Hollands fullt integrerade autostyrpaket. IntelliSteer® är helt kompatibel med de mest noggranna RTK-korrektionssignalerna och detta kan garantera noggrannhet drag till drag och från år till år på mycket låga 1-2 cm. En mängd olika styrningsvägar från raka A-B-drag till de mest komplexa adaptiva kurvorna kan programmeras, samt de avancerade funktionerna som gör att förare kan överföra styrningsvägen från traktorn till exakthacken för precision på fältet. Resultatet? Fält som skördas så rent att inga grässtrån, spannmåls- eller majskärnor spills.


Läs mer

Noggrann skördekartering

Exakt avkastningsdata visas också på IntelliView™ IV-skärmen tack vare sensorer som placeras vid inmatningsrullen och analyserar materialgenomströmningen; detta kombineras med maskinens hastighet framåt för att ge korrekt avkastningsinformation. Dessa data kan skrivas ut på skrivaren i maskinen. Dessutom kan data analyseras med hjälp av det avancerade PLM®-programmet för att förse kunderna med exakta avkastningskartor för att kunna finjustera insatserna för att förbättra framtida vinster. Denna tjänst i 360° kan ge ditt företag den konkurrensfördel när det gäller att vinna värdefulla kontrakt.


Läs mer

Vattenhaltsmätning i realtid

Den resistiva typen av vattenhaltsmätning har kalibrerats för både majs och gräsgrödor och ger föraren en genomsnittlig vattenhaltsmätning i realtid på hyttens IntelliView™ IV-skärm. Det kommunicerar med ActiveLOC™- systemet som automatiskt kalibrerar hacklängden för att säkerställa det mest näringsrika ensilaget beroende på den faktiska vattenhalten hos varje individuella drag. Detta möjliggör en exakt tillsats av ensileringsmedel, från tanken på 400 liter, för att säkerställa högsta kvalitet på ensilaget och för att eliminera den potentiellt dödliga risken för mögeltillväxt .


Läs mer

Majsstyrning

Majsskärbord kan utrustas med radstyrning för att hålla din FR perfekt på rätt kurs. Två sensorer övervakar kontinuerligt positionen på grödan som kommer in i skärbordet och styr automatiskt maskinen för att få verklig vinkelrät inmatning även vid dålig sikt eller hög hastighet. Systemet kan även kopplas till ett GPS-positioneringssystem, som kan skilja på skördade och inte skördade rader, för att underlätta skörd nattetid och avancerade skördeaktiviteter, t.ex. att hoppa över rader för att garantera att ditt skärbord alltid är 100 % fullt, 100 % av tiden.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt

PLM® Connect -telematiken gör att du kan koppla upp till din FR och granska 74 maskinparametrar bekvämt från ditt kontor. Den nya trådlösa filöverföringsfunktionen kan överföra enkel och säker data till och från dina maskiner. Detta innebär lättare tillgång eller överföring av data såsom styrlinjer, gränser, kartor över täckning, avkastning och vattenhaltsdata. I korthet bidrar PLM® Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer

My New Holland

Hantera dina PLM®-applikationer och hela din gårds drift, utrustning och stöd genom en central plats. MyNewHolland.com tillhandahåller infrastrukturen för att koppla upp ditt lantbruksarbete och dela information, medan du använder telematiken PLM® Connect för att hantera din maskinparks logistik, användning och produktivitet. Viktiga My New Holland-funktioner omfattar:
• PLM® Connect
• PLM® kundsupport
• Produktguider och handböcker
• Garantidokument
• PLM® utbildningsmaterial
• Vanliga frågor


Läs mer

Evo NIR On-board real time sensing

The optional new Evo NIR On-board sensor, available from Dinamica Generale, a leading sensor technology company, enables FR Forage Cruiser owners and operators to monitor and record a whole host of crop moisture and nutrient parameters in real time with outstanding accuracy. Monitored parameters include dry matter, crude protein, crude fat, starch, Neutral Detergent Fibre (NDF) and Acid Detergent Fibre (ADF). This is ideal when producing livestock feed or when working with the biomass industry.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp