MOTOR, AXLAR OCH TRANSMISSION

Klar prestanda. Tillgänglig produktivitet.

LM-teleskoplastare är utrustade med fyrcylindriga NEF-motorer på NEF 4,5 liter som överensstämmer med Tier 4B, egentillverkade av FPT Industrial. Dessa enastående miljövänliga motorer används på New Holland T6 traktorerna och drar fördel av tekniken ECOBlue™ HI-eSCR som har ett 600 timmar långt serviceintervall och en bevisad ekonomisk fördel och driftsäkerhet. Nominella uteffekter är 121 hk för andra modeller än Elite och 131 hk för LM Elite. Dessa siffror stiger till 133 hk respektive 146 hk när motorvarvtalet går ner till 1 800 varv/min (1 900 varv/min för Elite). För att minska effektförlusten ansluts motorns svänghjul direkt till transmissionen via en heavy duty momentomvandlare på 280 mm, och en fördelningslåda som riktar effekten till fram- och bakaxlarna. LM Elite-modellerna uppnår en maximal transporthastighet på 40 km/tim och både Elite-modellerna och de andra har ett transportläge som automatiskt låser bommens funktioner när transportläget aktiveras manuellt. Transportläget förhindrar även att föraren kan aktivera 4WS eller krabbstyrningsläge, eftersom transportläget endast tillåter framaxelstyrning.


Läs mer

Större däck

• LM teleskoplastarna är utrustade med 460/70R24 däck
• Som tillval finns de bredare 500/70R24
• Markfrigången på den lägsta punkten är hela 415 mm


Läs mer

LM standardtransmission gör allt enkelt

• Icke-Elitemodellerna har en full powershift-transmission med 4 framoch 3 backväxlar
• Växlingen görs med knappar på den konsolmonterade joysticken
• Nya växlingsförhållanden ger en betydligt förbättrad prestanda i sluttningar och vid bogsering i högre transportväxlar
• Riktningsändringar görs med shuttlespaken som är monterad på rattstången


Läs mer

LM Elite erbjuder automatiska funktioner

• Elite-modellerna har en powershifttransmission med 6 fram- och 3 backväxlar med automatläge
• Automatläget är aktivt i växlarna 4, 5 och 6 och är idealiskt för transportarbeten
• När det aktiveras läggs den lämpligaste växeln, anpassad efter körhastighet och motorvarvtal
• Bogseringskapaciteten med en bromsad släpvagn är 20 ton


Läs mer

Manövrerbarhet och styrlägen

• Vändradie när 4WS läggs i är endast 3,9 m
• Transportläget gör att endast 2WS kan väljas
• LM Elite-modeller har en automatisk hjuljustering vid växling mellan fyrhjulsstyrning, krabbstyrning och tvåhjulsstyrning


Läs mer

Hydrauliska våta skivbromsar

• Tätade våta skivbromsar på båda LM-axlarna kräver minimalt underhåll och kan hantera höga transporthastigheter
• Den hydrauliska släpvagnsbromskretsen är kopplad till LM-bromsarna för en förbättrad säkerhet
• Parkeringsbromsen* aktiveras med en brytare på instrumentbrädan

* SAHR-system (Spring Applied Hydraulic Release)


Läs mer

Kontinuerlig 4WD och automatisk antispinnkontroll

• Alla LM-modeller i full storlek har kontinuerlig 4WD som standard
• Fram finns differentialer med limited slip, det är standard på alla modeller
• På Elite-modellerna är differential med limited slip standard bak, på övriga erbjuds limited slip som tillval
• Differentialen riktar upp till 45 % av tillgängligt vridmoment tvärsöver axeln för att garantera att hjulet med högsta dragkraft alltid får kraft


Läs mer