SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

360°: CR Revelation

CR Revelation-serien har konstruerats för att få mer arbetstid och mindre tid på gårdsplanen. Vi vet ju alla hur viktigt det är med mer tid i fält under den korta skördesäsongen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och långa serviceintervall betyder att de kommer att tillbringa mer tid på fältet.


Läs mer

 

• Självstödjande skyddsplåt, som går att öppna helt, ger bred åtkomst till all drivning och servicepunkter
• Nya vidvinkel-LED-arbetsljus tillsammans med gul ram förbättrar synlighet
• För att säkerställa optimal smörjning i alla arbetspositioner kan föraren välja funktionen variatorsmörjning genom att trycka på en knapp
• Hela insidan av tröskan kan rengöras med hjälp av rengöringsfunktionen. Den hanteras med IntelliView™ IV skärmen. Sållen, slagskorna öppnas och fläkthastigheten ökas till den maximala


Läs mer