INMATNING

​​

Bättre skydd ger bättre effektivitet

Matningssystemet på CR har väsentligen uppgraderats för att förbättra dess funktion. Mataren har nu fyra kedjor med kopplade medbringare på modellerna CR8.90, CR9.80, CR9.90 och CR10.90, vilket ger bättre flöde av gröda och ännu jämnare matning till Twin Rotor. CR-serien drar nytta av skärbordets förbättrade lyftkapacitet som ger bästa produktivitet vid arbete med de största skärborden. Det går att välja mellan avancerat stenskyddssystem eller tillvalet Dynamic Feed Roll™, som båda säkerställer att tröskmekanismen alltid är helt skyddad.


Läs mer

Avancerat stenskyddssystem

• Automatiskt stenskyddsystem (Automatic Stone Protection- ASP) använder en sensor under den slutna nedre cylindern i halmelevatorn
• När sensorn känner av en sten så kommer luckan, som är öppningsbar tvärs hela sin bredd, att öppnas automatiskt och stenen kastas ut
• Denna lösning kräver minsta möjliga åtgärder av föraren och säkerställer obehindrat flöde av grödan från mataren till rotorerna
• Kvaliteten på spannmål, halm och den totala kapaciteten förbättras samtidigt som maskinens interna komponenter skyddas


Läs mer

Systemet Dynamic Feed Roll™

• Dynamic Feed Roll™-systemet ger under körning maximal matningseffektivitet och effektivitet vid detektering av stenar, under förhållanden med mycket sten
• En sluten slagsko med diametern 45 cm skickar automatiskt stenar till en särskild stenficka mellan matningen och rotorerna
• Detta oavbrutna skördearbete ger upp till 10 % ökad kapacitet vid arbete på mark med mycket sten - Systemet har nu tandade blad så att det är ännu mer varsamt med grödan och producerar halm av högre kvalitet
• Stenfickan går lätt att tömma vid daglig rutinkontroll


Läs mer

Du kan glömma stoppar

• Igensättningar i skärbordet avlägsnas enkelt med det hydrauliska reverseringssystemet
• Hela skärbordet och elevatorn kan “flyttas” framåt och bakåt för att på effektivt sätt avlägsna igensättningar i maskinen


Läs mer

IntelliCruise ger ökad produktivitet

• IntelliCruise™ automatiska system för matning av gröda anpassar automatiskt körhastigheten till intaget av gröda
• En sensor på inmatningshalsens drivsystem övervakar kontinuerligt kravet som ställs på skärbordet för att garantera att tröskan arbetar i full kapacitet oberoende av områdena med olika avkastningar


Läs mer

Tillval med teknik för variabelt skärbord och inmatning

• Välj mellan skärbord med fast eller variabel hastighet och kombination med matardrivning
• Variabelt tillval passar utmärkt för skörd av majs
• Föraren kan ställa in plocknings- och matningshastighet, beroende på grödans avkastning och förhållanden, för att optimera känslan


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp