PLM® HANTERING AV GRÖDA

Integrerad avkänning av avkastning och fukthalt

CR-serien har konstruerats med funktioner för precisionsodling som en huvudpunkt. Avkastningsinformation uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen PLM® Connect precisionsodlingsprogram för att fastställa korrekta avkastningskartor. Dessa kan användas för att finjustera indata för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.


Läs mer

Avkänning i realtid av vattenhalt

• New Hollands fuktsensor mäter spannmålets fukt i realtid
• Prov tas var 30:e sekund och datan sänds till skärmen IntelliView™ IV
• Föraren hålls kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinparametrarna därefter


Läs mer

Kartor över avkastning

• Den exklusiva patentskyddade avkastningssensorn av hög noggrannhet som utvecklats av New Holland anses i allmänhet som den bästa i klassen
• Sensorn skapar en extremt noggrann avkastningsmätning för sorten och vilken vattenhalt kärnorna än har
• Utöver det utförs kalibreringen endast en gång i säsongen


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp