RENSNING

Renast möjliga spannmålsprov

Spannmålskvalitet som är bäst i sin klass. Branschens renast möjliga spannmålsprov. Det måste vara CR. I jämförande tester som utförts för att utvärdera spannmålsprov med olika skördekoncept vinner Twin Rotor™ teknik alltid över konkurrenterna. Resultatet: spruckna spannmål på endast 0,1 % tack vare det unika Twin Rotor™-konceptet som säkerställer att grödan rör sig rakt för varsammast möjliga hantering av spannmål. Spannmålskvaliteten förbättras ytterligare med funktioner som Opti-Clean™ och Opti-Fan™ system, som vunnit utmärkelser.


Läs mer

Renast möjliga spannmål ger bäst resultat

• Med en total yta under vindkontroll på 6,54 m² på modellerna CR8.90, CR9.80, CR9.90 och CR10.90 och på 5,40 m² på modellerna CR7.90 och CR8.80, hanterar sållkassen på ett effektivt sätt stora mängder spannmål
• Opti-Clean™-systemet optimerar slaget och kastvinklarna i renssystemet
• Sållkassen, för- och översållar arbetar fristående för att optimera kaskaden för en högre kapacitet. Sållens längre slag och branta kastvinklar håller mer material i luften, vilket ger bättre renseffektivitet
• Den motsatta rörelsen hos uppsamlingsplanet och undersållet i förhållande till försållet och översållet ger minskad total vibration i maskinen och ökad förarkomfort


Läs mer

Opti-Fan™ teknik som övervinner tyngdkraften

• Systemet Opti-Fan™ kompenserar för tyngdkraftens inverkan på grödan
• Välj önskad fläkthastighet på plan mark och systemet justerar sedan automatiskt hastigheten i uppförs- och nedförslut för bibehållen rensprestanda
• I uppförslut minskas luftströmmen för att minimera spill
• Vid körning i nedförslut ökas luftströmmen för att förhindra att tjockt material ansamlas på sållen


Läs mer

Luftflöde med hög precision

• CR-seriens unika paddelfläktdesign avger största mängd luft vid konstant tryck, vilket är överlägset jämfört med konkurrenternas alternativ
• Fläkten har två särskilda öppningar för att rikta en kraftfull luftström till både försåll och översåll, vilket garanterat ger bästa renprestanda


Läs mer

Klarar av sidosluttningar på upp till 17 %

• Sållkasse med automatisk nivåreglering optimerar automatiskt vinkeln upp till 17 % för att motverka inverkan av sidosluttningar och förhindrar även lutning av spannmål under svängar på vändtegen, detta för att bidra till likformig fördelning av gröda och oöverträffad rensning


Läs mer

Ställ in sållen från förarsätet

• Det går att ställa in sållen från hytten under olika förhållanden på grödan
• Öppna sållen för tyngre gröda för att tillåta större vindflöde eller minska sållöppningen för lättare gröda, för att förhindra förluster och ge bättre effektivitet vid skördearbete


Läs mer

CR har sparade inställningar för gröda

• För att minska inställningstid vid byte mellan grödor eller vid arbete under varierande förhållanden för grödan har CR Automatic Crop Setting (ACS), med femtio särskilda inställningar för olika grödor
• Föraren väljer antingen bland förinställda inställningar eller programmerar enkelt två skördeparametrar för varje gröda, inklusive haspelns hastighet och position, rotorns hastighet och slagskons inställning, sållets öppning och rensfläktens hastighet samt hämtar dessa på IntelliView™ IV skärmen vid behov


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp