SPANNMÅLSSKÄRBORD

Du leder genom att vara vid fronten

New Holland vet att skördearbetet börjar med grödan. Sättet på vilket grödan matas in i tröskan avgör skördekvaliteten. Därför har ett stort urval av spannmålsskärbord utvecklats för att passa varje typ av gröda och tillverkats av oss själva för att passa dina behov. Skärbord finns tillgängliga med olika bredd: 6 - 12,5 meter och i många olika utföranden som kan anpassas till att uppfylla de krav som ställs.


Läs mer

Varifeed™ spannmålsskärbord: anpassas till all slags gröda

• Skärbordet Varifeed™ garanterar en optimal skördekvalitet och en jämn skärning på fältet i olika höjder på grödan
• Knivarna kan justeras totalt 575 mm framåt/bakåt
• 660 mm diameter inmatningsskruv med djupa vingar ger en snabb och jämn inmatning
• Indragbara pinnar tvärs hela bredden mellan varje skruvvinge flyttar grödan under skruven och kan från hytten ställas in elektrohydrauliskt


Läs mer

Flexibilitet ger garanterat effektivt skördearbete

• Superflex skärbord har ett standardval för ojämn mark
• Knivens kan böjas till 110 mm i ojämna fält för att garantera en nära skärning och jämn stubbhöjd
• Den fullständigt flytande skruven med djupa vingar ger en snabb och smidig matning i mycket tung gröda
• Exakt matning och bearbetning ges med 1 150 skärningar per minut och den hydrauliska justeringen av haspeln fram och bakåt från hytten
• Ett förinställt förhållande mellan haspelhastighet och körhastighet för att garantera en kontinuerlig matning även när körhastigheten varierar


Läs mer

Automatisk höjdkontroll för skärbord

Det avancerade systemet för automatisk höjdkontroll av skärbordet finns tillgängligt i tre olika arbetslägen:
• Kompenseringsläge använder ett i förväg fastställt markkontakttryck, som bibehålls hydrauliskt, för att tillförsäkra effektiv skörd av liggande eller låg gröda. t.ex. ärtor eller bönor
• Automatisk kontroll av stubbhöjd bibehåller en förinställd stubbhöjd via sensorer på elevatorn, i kombination med hydraulcylindrar för kontroll av skärbordet
• Autofloat™ systemet drar nytta av en kombination av sensorer som säkerställer att skärbordet följer ojämn terräng och automatiskt justerar sin position hydrauliskt för att bibehålla likformig stubbhöjd och förhindra att skärbordet gräver ner sig i marken


Läs mer

Helintegrerade rapsknivar

• Alternativ 18 tandade rapsknivar kan snabbt och lätt monteras på skärbordet Varifeed™
• De kontrolleras med hjälp av färgpekskärmen IntelliView™ IV och garanterar en effektivare rapsskörd
• När de inte behövs kan de förvaras på en avsedd förvaringskonsol på själva skärbordet Automatisk


Läs mer

Dual Stream™: avancerad hantering av stubbhöjd

• Dual Stream-systemet monteras direkt på 7,62 - 12,50 meters skärbord med hög kapacitets och Varifeed™ skärbord
• Standardskärbordet fortsätter att skära den övre delen av grödan och den andra gruppen självslipande knivar är inställd på normal stubbhöjd, för att skära den mellanliggande “dubbelstubbsektionen”. Det hackade materialet sprids sedan jämnt över hela skärbredden
• Dual Stream-tekniken kan öka den totala kapaciteten med upp till 15 % samtidigt som bränsleförbrukningen minskas med upp till 15 %


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp