UPPFINNINGAR OCH UTMÄRKELSER

Avancerat stenskyddssystem

• Automatiskt stenskyddsystem (Automatic Stone Protection- ASP) använder en sensor under den slutna nedre cylindern i halmelevatorn
• När sensorn känner av en sten så kommer luckan, som är öppningsbar tvärs hela sin bredd, att öppnas automatiskt och stenen kastas ut
• Denna lösning kräver minsta möjliga åtgärder av föraren och säkerställer obehindrat flöde av grödan från mataren till rotorerna
• Kvaliteten på spannmål, halm och den totala kapaciteten förbättras samtidigt som maskinens interna komponenter skyddas


Läs mer

IntelliCruise ger ökad produktivitet

• IntelliCruise™ automatiska system för matning av gröda anpassar automatiskt körhastigheten till intaget av gröda
• En sensor på inmatningshalsens drivsystem övervakar kontinuerligt kravet som ställs på skärbordet för att garantera att tröskan arbetar i full kapacitet oberoende av områdena med olika avkastningar


Läs mer

Spannmålskvalitet i världsklass

New Holland uppfann Twin Rotor™ konceptet för över 40 år sedan och har förbättrat och utvecklat denna teknik under fyra årtionden för att erbjuda lantbrukare allt högre kapacitet och bättre kvalitet på spannmål och halm. New Holland vet att det inte finns två lantbruk som är exakt lika och därför har två olika typer och storlekar på rotorer tagits fram för att passa enskilda lantbrukares behov. Standard 17 tums rotorer finns på modellerna CR7.90 - CR8.80 och robust 22 tums design med hög kapacitet finns på modellerna CR8.90, CR9.80, CR9.90 och CR10.90. En specialanpassad maskin för högsta kvalitet och prestanda.


Läs mer

Renast möjliga spannmål ger bäst resultat

• Med en total yta under vindkontroll på 6,54 m² på modellerna CR8.90, CR9.80, CR9.90 och CR10.90 och på 5,40 m² på modellerna CR7.90 och CR8.80, hanterar sållkassen på ett effektivt sätt stora mängder spannmål
• Opti-Clean™-systemet optimerar slaget och kastvinklarna i renssystemet
• Sållkassen, för- och översållar arbetar fristående för att optimera kaskaden för en högre kapacitet. Sållens längre slag och branta kastvinklar håller mer material i luften, vilket ger bättre renseffektivitet
• Den motsatta rörelsen hos uppsamlingsplanet och undersållet i förhållande till försållet och översållet ger minskad total vibration i maskinen och ökad förarkomfort


Läs mer

Opti-Spread™ system: sprider brett. Alltid.

• När du använder det största 12,5 m Varifeed™-skärbordet på CR krävs ett kraftfullt spridningssystem
• Tillvalet Opti-Spread™ halmspridare, som är monterad bakom halmhacken, uppfyller alla krav som ställs på spridningsbredd
• Detta system har förbättrats ytterligare genom tillägget av Dual-Chop™ teknik
• Alla växtrester passerar igenom en skrapa med vassa blad för att säkerställa finhackning av allt material
• Detta passar perfekt för systemet minimerad jordbearbetning
• Opti-Spread™ systemet kontrolleras från hytten och de två kraftfulla skivorna kan ställas in för att motverka påverkan från vind eller sidosluttning


Läs mer

Skördearbete med vidvinkel

• Den ultrabreda färgpekskärmen IntelliView™ IV på 26,4 cm sitter på rullar som kan flyttas längs en idealisk båge
• Denna intuitiva färgpekskärm visar och övervakar alla skördefunktioner och parametrar som kan justeras genom att bara trycka på skärmen
• En andra skärm kan installeras på begäran och är perfekt för IntelliSteer® automatiska styrningar och uppföljning på karta


Läs mer

Opti-Fan™ teknik som övervinner tyngdkraften

• Systemet Opti-Fan™ kompenserar för tyngdkraftens inverkan på grödan
• Välj önskad fläkthastighet på plan mark och systemet justerar sedan automatiskt hastigheten i uppförs- och nedförslut för bibehållen rensprestanda
• I uppförslut minskas luftströmmen för att minimera spill
• Vid körning i nedförslut ökas luftströmmen för att förhindra att tjockt material ansamlas på sållen


Läs mer

Verkliga förhållanden. Otrolig prestanda.

Den 15e augusti 2014, i Wragby Storbritannien, satte CR10.90 nytt skörderekord för mest vete skördat under åtta timmar. När rekordet sattes skördade den 797,656 ton vete på mindre än åtta timmar, med en toppkapacitet på 135 ton/tim under verkliga förhållanden.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp