URTRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Spannmålskvalitet i världsklass

New Holland uppfann Twin Rotor™ konceptet för över 40 år sedan och har förbättrat och utvecklat denna teknik under fyra årtionden för att erbjuda lantbrukare allt högre kapacitet och bättre kvalitet på spannmål och halm. New Holland vet att det inte finns två lantbruk som är exakt lika och därför har två olika typer och storlekar på rotorer tagits fram för att passa enskilda lantbrukares behov. Standard 17 tums rotorer finns på modellerna CR7.90 - CR8.80 och robust 22 tums design med hög kapacitet finns på modellerna CR8.90, CR9.80, CR9.90 och CR10.90. En specialanpassad maskin för högsta kvalitet och prestanda.


Läs mer

Twin Pitch rotorer

• Standard Twin-Pitch rotorer har 44 element och ger förbättrad prestanda under många förhållanden på grödan
• De kan erbjuda upp till 10 % ökad kapacitet i fuktiga förhållanden
• Du kan även manuellt justera rotorns ledskenor för perfekt prestanda
• Twin Pitch Plus rotorer kommer som standard på CR10.90 och har 75 mm slagor för bättre tröskningsprestanda
• Två olika satser finns tillgängliga som gör att föraren kan välja, eller ställa om mellan, tröskning för ris och små korn
• Standard S³ rotorer finns fortfarande tillgängliga


Läs mer

Dynamic Feed Roll™ ger bättre produktivitet

Användning av tillvalet Dynamic Feed Roll™, som finns framför rotorerna, ger samtidigt: högre hastighet på grödan och jämnare kontrollerad matning samt automatisk omriktning av stenar till en särskild stenficka. Den ytterligare tandade rullen, som finns tillgänglig på alla modeller, ger förbättrad matarprestanda med upp till 10 % på maskiner med 22 tums rotor och med upp till 15 % på varianter med 17 tums rotor.


Läs mer

Det tar sin tid

Rotorns ledskenor kan justeras för att antingen skynda på eller sakta ner flödet av gröda, för att reglera tiden för tröskning och frånskiljning av spannmål.


Läs mer

Flexibilitet hos slagskor

• Flexibilitet mellan skörd av olika grödor, uppnås genom att enkelt skifta brosektionens frånskiljningsgaller
• Det går att välja alltifrån mycket fina små trådar för små kärnor till slagskor av rundstångstyp och galler för majs och sojabönor


Läs mer

Utmärkt anpassad prestanda

• Twin Pitch Plus-rotorer, som endast finns på CR10.90, har större och högre slagor som ger väsentligt ökat tröskningsområde


Läs mer

Bearbetning av halm

När halmen har nått änden på rotorerna kommer halmslagskon med diametern 400 att föra halm till Positive Straw Discharge (PSD)-bandet. Detta band skickar halmen bakåt för att få effektivt flöde genom skördetröskans bakre del.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp