HANTERING OCH FÖRVARING AV SPANNMÅL

Hantering av stora mängder spannmål

Hög tömningshastighet ger minsta möjliga tidsförlust. Det är enkelt att tömma även i mycket höga följevagnar: tömningssystemet över ovankanten kan ha en tömningsskruvslängd på 4,75 m, 5,50 m och nu även 6,4 m. Eftersom det är lätt att se tömningsskruven är det smidigt och enkelt att fortsätta att tröska vid tömning. En väsentligt större spannmålstank ger självständigt arbete i fält.


Läs mer

Gott om utrymme, fullständig fyllning

Fullständigt utnyttjande av den rymliga tanken säkerställs med den kraftfulla bubble up-skruven


Läs mer