TRÖSKNING OCH FRÅNSKIL JNING

Två eller fyra cylindrar, båda med Opti-Speed™

Skördetröskmodellerna New Holland CX5 / CX6 erbjuds med valet standardtröskcylinder och slagsko eller Opti-Thresh™ med fyra cylindrar med roterande frånskiljningscylinder och Straw Flow™-slagsko. Opti-Thresh anpassas för att passa en mängd olika grödor och förhållanden och ökar produktiviteten utan att försämra kärn- eller halmkvaliteten. Utformningen av de reglerbara plattorna på slagskorna har förbättrats för att underlätta gnuggningen av halm från cylindern med minskade kärnskador.

För att ytterligare förbättra produktiviteten och effektiviteten är alla CX5- och CX6-modellerna är utrustade med samma Opti- Speed™-system som används på de större CX7- och CX8-serierna. Opti-Speed reglerar automatiskt hastigheten på halmskakarna för att kompensera för sluttande terräng. När du kör uppför en backe sänks halmskakarens hastighet för att hålla kvar halm för att säkerställa att de återstående kärnorna skakas loss från växtresterna. När du kör nedför en backe ökas halmskakarens hastighet för att förhindra att halm faller framåt och hindrar spannmålsflödet.

Andra framsteg omfattar ett omarbetat slagskoutförande med justerbara slagskoplåtar med fyrkantsprofil för att förbättra gnuggningen av halm från cylindern, minska kärnskador och ge bättre prestanda i fuktiga förhållanden.


Läs mer

Opti-Speed™ halmskakarna med variabel hastighet: en exklusivitet från New Holland

• Opti-Speed™ självanpassande halmskakare med variabel hastighet ger en produktionsförbättring på upp till 10 %
• Välj vete, majs, raps eller ris och din CX5 / CX6 ställer automatiskt in halmskakarnas hastighet för den gröda som du valt
• I uppförsbackar sänks halmskakarnas hastighet för att behålla varje kärna inne i maskinen
• I nedförslut ökar hastigheten för att förhindra en tilltäppning och dålig separation
• Systemet kommunicerar kontinuerligt med systemen Opti- Fan™ och Opti-Clean™ för att finjustera halmskakarnas hastighet från 170-240 varv/min


Läs mer

Robust effektivitet

Slutlig frånskiljning av spannmål som finns kvar efter intensiv forcerad frånskiljning med fyra tröskcylindrar tas om hand av halmskakarna. Deras stängda botten ger styrka och livslång tillförlitlighet samt säkerställer jämn tillförsel av spannmål efter frånskiljning till uppsamlingsplanet, vid arbete på sidosluttningar.


Läs mer

Ger bättre produktion karakteristiskt för New Holland

New Holland uppfann den roterande frånskiljningscylindern. Att tvinga mer spannmål genom den extra slagskon, ytterligare gnidning och riktningsändringar ger bättre effektivitet i frånskiljning. En Straw Flow™ halmcylinder är slutsteget i “forcerad frånskiljning” och riktar grödan till halmskakarna.


Läs mer

Imponerande tröskning ger oskadade kärnor

Urtröskningen skapad av tröskcylindern med diametern 60 cm lossar försiktigt alla kärnor, även i mycket tjocka skikt av gröda. Med en omslutningsvinkel på 121 grader är slagskons gnidningsområde mycket stort. Justering av tröskcylinderns varvtal och fininställning av slagskon styrs från hytten.


Läs mer

Snabb och enkel anpassning till alla grödor

Som ett tillägg till deras enastående mångsidighet har New Hollands CX5 / CX6 skördetröskorna ett brett sortiment av anpassningsmöjligheter som ger enastående prestanda i all slags gröda och under olika förhållanden på grödan. Dessa ger inte försämrad kvalitet på spannmål eller halm. Det är fantastiskt enkelt att anpassa maskinen från en gröda till nästa.


Läs mer

Extra tröskning vid behov: Opti-Thresh™ systemet

Det går att anpassa till spannmålens mognadsgrad och avkastning med Opti-Thresh™ systemet genom att placera om den bakre delen av slagskon. När den är stängd har slagskon en omslutningsvinkel på hela 121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas bort från tröskcylindern blir gnuggningen mindre kraftig och kvaliteten på halmen förbättras. Att ändra positionen på sektionen av Opti-Thresh™ slagskon är nu mycket enkelt, så att den är mer bekväm att använda.


Läs mer

Flexibel påverkan tack vare Multi-Thresh™ systemet

Olika varianter av spannmål eller olika grad av vattenhalt i grödan kan matchas med Multi-Thresh™ systemet, med två inställningspositioner på slagskons roterande frånskiljningscylinder. Denna inställning är förutom den dubbla roterande frånskiljningscylinder varvtalsområde.


Läs mer

Standardslagsko i sektioner: lätt att sköta, snabb att byta

• Minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter! Vid byte från en gröda till en annan kan slagskosektionerna nedan bytas, utan att demontera inmatningselevatorn


Läs mer

Enkel inställning

• Opti-Thresh™ övre slagskosektion och justeringshandtag för slagsko på Multi-Thresh™ roterande frånskiljningscylinder finns på höger sida av maskinen
• Det går lätt att komma åt drivremmens spänndon, för att ändra varvtalet på den roterande skakaren


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp