INTELLIVIEW™ IV SKÄRMEN

Tryck på skärmen

IntelliView™ IV skärmen ger information om prestandadata, driftstatistik och servicedata, vilket bidrar till att optimera skördetröskans prestanda. Den breda pekskärmen är enkel att använda. En av de många tillgängliga tidsbesparande funktionerna är automatiska tröskinställningar, vilket ger möjlighet att spara en särskild inställning av skördetröskan och den kan användas senare när samma fältsituation återkommer.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp