PRECISIONSLANTBRUK

Få ut mer av fruktbar mark

Ökad avkastning eller besparingar genom minskad tillförsel: precisionslantbruk är en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödor, vilket möjliggör optimal jordbearbetning och optimala utsädesmängder i senare tidsperioder. Modellerna CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor är redo för utrustningen som stöder detta arbetssätt.


Läs mer

Sensorer för avkastning och vattenhalt

Tillvalet avkastnings- och fuktsensorer, patenterade och finns bara hos New Holland, ger inte bara enastående noggrannhet. Det krävs inte heller omkalibrering vid byte mellan grödor. Vattenhaltsmätaren är monterad på spannmålselevatorn där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och tillvalet avkastningssensor är monterad invändigt i spannmålselevatorn.


Läs mer

 

Tillägget USB-minne, D-GP-Santenn och programmet Precisionslantbruk för persondatorer i kombination kundsupport gör att CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor är en viktig partner i New Hollands system för precisionslantbruk.


Läs mer

Styrning till rimligt pris ger förbättrad produktivitet

Hjälpstyrning fungerar dag och natt och är baserad på D-GPS-antennen. FM-750 systemet kan enkelt monteras på CX Elevation skördetröskor. FM-750 har en multifunktionsdisplay med styrning via ljuspanel och kan ge +/- 20 cm eller +/- 2,5 cm noggrannhet från drag till drag. Detta bidrar till skördeprecisionen och håller föraren pigg under långa arbetsdagar.


Läs mer

Egenstyrning med EZ-Pilot™

New Holland EZ-Pilot™ är ett startpaket för hjälpstyrning som installeras på CX:s rattstång. EZ-Pilot har T3™ terrängkompenseringsteknik och håller dig på rätt spår, även i kuperad terräng.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp