RENSNING

SMART SIEVE™: Motverkar sidolutningar på upp till 25 % på båda sidor

Smart Sieve™ standardsystem ger en sidorörelse hos sållet, vilken riktar spannmålskärnorna i uppåt. Ett jämnt skikt av kärnor och ett jämnt luftflöde över sållens hela bredd ger bibehållen renseffektivitet.


Läs mer

Hantering av lutning i längdriktning: Opti-Fan™ systemets rensfläktsprecision

Opti-Fan™ systemet, som fått utmärkelser, är en enkel men mycket effektiv metod för att korrigera fluktuationer i hastigheten hos flödet av gröda tvärs sållkassen. Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen är och dess riktning.


Läs mer

TRIPLE-CLEAN™ RENSSYSTEM AV KASKADTYP

Den nya Triple-Clean™ sållådan med extra fallsteg som ger ännu renare frånskiljning och 15 % ökad renskapacitet. Denna enkla men nyskapande funktion ger förbättrad rensning med en extra kaskad i mitten på förberedningsplanet, där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och agnar före huvudsållen. Denna metod med trippelkaskad säkerställer att rensning inte försämras när maskinens totalkapacitet optimeras. Kapaciteten kan förbättras ytterligare med den nya tvärskruven med dubbla vingar som överför spannmål till elevatorn snabbare och kan ge en 10 % ökning av produktionen i spannmålselevatorn på modeller med 6 halmskakare.


Läs mer

Enkelt att demontera förberedningsplanet

För bibehållen aggressivitet hos förberedningsplanets steg i svåra grödor, t.ex. raps eller majs, krävs regelbunden rengöring. Förberedningsplanet på skördetröskan CX Elevation kan demonteras framifrån.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp