UPPFINNINGAR OCH UTMÄRKELSER

EN JÄMN STRÖM AV RENT SPANNMÅL

Renseffektiviteten på New Hollands skördetröskor modell CX5000 och CX6000 Elevation matchar deras höga kapacitet för tröskning och frånskiljning. Stora inställbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt ger jämn luftfördelning som kompletteras med praktiska extra funktioner: Triple-Clean™ kaskadrenssystemet, Smart Sieve™ konceptet som praktisk taget eliminerar inverkan av sidosluttningar och Opti-Fan™ systemet, som erhållit utmärkelser, vilket anpassar luftflödet till skördetröskans lutning i längsled.


Läs mer

Ingen kalibrering krävs

Tack vare sitt intelligenta koncept är New Hollands avkastningssensor mycket noggrann oavsett gröda, variant eller vattenhalt hos kärnan. Det krävs ingen kalibrering mellan fält och grödor och inte heller mellan spannmål och majs.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp