URTRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Fyra cylindrar och frånskiljning ger ÖKAD produktion

Modellerna New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor drar nytta av tekniken med fyra cylindrar: tröskcylinder med Opti-Thresh™ system, halmcylinder, roterande skakfrånskiljningscylinder, och Straw Flow™ halmflödescylinder. Systemet är mycket mångsidigt och kan anpassas till ett stort antal olika grödor och olika skördeförhållanden utan nedsatt kvalitet på kärnor, halm eller produktion.


Läs mer

Gnuggning vid behov : Opti-Thresh™ systemet

Det går att anpassa till spannmålets mognadsgrad och avkastning med Opti-Thresh™ systemet genom att placera om bakdelen av slagskon. När den är stängd har slagskon en omslutningsvinkel på hela 121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas bort från tröskcylindern blir gnuggningen mindre kraftig och kvaliteten på halmen förbättras. Att ändra positionen på sektionen av Opti-Thresh™ slagskon är nu mycket enkelt, så att den är mer bekväm att använda.


Läs mer

STANDARDSLAGSKO I SEKTIONER: LÄTT ATT SKÖTA, SNABB ATT BYTA

Tiden för byte av gröda har reducerats från 6 timmar till 20 minuter! Vid byte från en gröda till en annan utan en demontering av inmatningselevatorn kan olika kombinationer av sektionsindelade slagskor monteras för att matcha olika spannmålstyper.


Läs mer

Växla från spannmål till ris: universalcylinder

Hela tröskcylindern behöver inte bytas vid byte från spannmål till ris eller omvänt: medbringarna på universalcylindern kan snabbt ersättas.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp