URTRÖSKNING

Tröskprestanda som är bäst i klassen

Nyckelordet för tröskning är att varje kärna räknas. Tack vare den fyrcylindriga tekniken garanteras en varsam men effektiv tröskning. Den största tröskcylindern på marknaden med en diameter på 750 mm tröskar även de hårdaste axen med en oslagbar hastighet. Omslutningsvinkeln på 111° förbättrar frånskiljningen och ger stort utrymme för slagskorna: 1,18 m2 på modeller med sex halmskakare och 0,98 m2 på varianter med fem halmskakare. Hård med tröskningen. Snäll mot grödan. Din Nyckel till en produktivitet och kvalitet på spannmål och halm utan dess like!


Läs mer

Marknadens största tröskcylinder

Huvudcylindern på 750 mm kan bibehålla en optimal tröskning vid låg hastighet för att minska vibrationer och för att skydda drivsystemet. Cylindern med hög tröghet är perfekt vid arbete i fuktiga förhållanden eller i ojämna grödor. Integrerade skrapstål gnider mot slagskon för en ännu bättre frånskiljning.


Läs mer

Rotary Separator: Precisions tröskning

New Holland uppfann den roterande frånskiljningscylindern för att ge lantbrukarna en skräddarsydd tröskningsprestanda. Systemet Multi-Thresh™ gör att förare kan reglera avståndet mellan den roterande frånskiljningscylindern och slagskon. Ju kortare avstånd desto kraftfullare gnidning för en mer aggressiv frånskiljning. För ett långt helt strå ökas avståndet. De integrerade skovlarna forcerar mer spannmål genom slagskorna och tillåter flera riktningsändringar för att garantera att allt värdefullt spannmål kan nå fram till och in i tanken.


Läs mer

Sektionsindelad slagsko: lätt att hantera, snabb att byta

• Minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter vid växling mellan grödor
• Olika kombinationer av slagskosektioner kan monteras för att passa de olika typerna av gröda
• Inmatningselevatorn behövs inte monteras av


Läs mer

Straw Flow Beater: En perfekt avslutning

Halmcylindern avslutar den forcerade frånskiljningen och styr grödan på halmskakarna för att avsluta frånskiljningsprocessen.


Läs mer

Din tröska kommer ihåg din gröda

För att minska inställningstid vid byte mellan grödor eller vid arbete under varierande förhållanden för grödan har CX7 och CX8 Automatic Crop Setting (ACS), med femtio särskilda inställningar för olika grödor. Föraren väljer antingen bland förinställda inställningar eller programmerar enkelt två skördeparametrar för varje gröda, inklusive haspelns hastighet och position, cylinderns hastighet och slagskons inställning, sållets öppning och rensfläktens hastighet samt hämtar dessa på IntelliView™ IV skärmen vid behov. Det är så enkelt som att trycka på en knapp - från New Holland.


Läs mer

Bibehållet flöde genom slagskon

Slagskon är sågtandad vilket förhindrar att mattor bildas i spannmålet för ett förbättrat spannmålsflöde vid samtliga förhållanden, speciellt vid skördning av spannmål med höga fuktighetsnivåer.


Läs mer

Opti-Speed™ halmskakarna med variabel hastighet: en exklusivitet från New Holland

• Opti-Speed™ självanpassande halmskakare med variabel hastighet ger en produktionsförbättring på upp till 10 % och ingår som standard på alla CX-skördetröskor
• Välj vete, majs, raps eller ris och din CX7 och CX8 ställer automatiskt in halmskakarens hastighet för den gröda som du valt
• I uppförsbackar sänks halmskakarens hastighet för att hålla varje kärna inne i maskinen
• I nedförslut ökar hastigheten för att förhindra en tilltäppning och dålig separation
• Systemet kommunicerar kontinuerligt med systemen Opti-Fan™ och Opti-Clean™ för att finjustera halmskakarens hastighet från 170-240 varv/min


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp