Skördetröskor SPANNMÅLSSKÄRBORD MED HÖG KAPACITET

SPANNMÅLSSKÄRBORD MED HÖG KAPACITET

Stort inmatningsområde

Den främre knivpositionen gör detta skärbord av hög kapacitet perfekt för högt halm. Varför? Det skapar ett stort inmatningsområde från vilket inmatningsskruven styr grödan till mitten av skärbordet.


Läs mer

Fasta. Korta. Vridbara. Valet är ditt.

Du kan specificera dina exakta stråskiljarbehov som grundar sig på dina fältkrav.
• Korta stråskiljare följer markprofilen nära för en jämn stubbhöjd
• Fasta korta stråskiljare tränger igenom och avskiljer grödan ordentligt, men behöver inte tas bort under transport
• Justerbara vridbara stråskiljare är idealiska vid skörd av liggande gröda eftersom de kan ställas i vinkel för att lyfta grödan för den effektivaste avskärningen


Läs mer

Reglera haspelns hastighet

Den mekaniska haspelns drivenhet garanterar en konstant haspelhastighet. Vill du ha mer? Vad sägs om möjligheten att finjustera haspelns hastighet vid arbete i olika grödor och möjligheten att välja mellan både mekaniska och hydrauliska varianter? Resultatet: effektivare skörd som är varsam med grödan samtidigt som produktiviteten bibehålls. Hydraulisk haspeldrivning finns tillgänglig för modeller på 6,10 m och över, med hög kapacitet och alla Varifeed-skärbord.


Läs mer

Effektiv skärbordskoppling

Under stressiga tröskperioder är varje sekund viktig när det gäller att ta hem grödan. Detta är därför som alla skärbord med hög kapacitet drar fördel av en snabbkopplingsteknologi. Alla hydraulledningar kopplas med en anpassad multikoppling som sätts på plats med ett handtag. Gör skörden lättare. Det måste vara New Holland.


Läs mer