MOTOR

En vinnande kombination

TC-sortimentet av skördetröskor drar fördel av produktionsförbättrande funktioner med FPT Industrial 6,7 l NEF-motorer som utrustats med ECOBlue™ SCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4A på TC4.90- och TC5.70-modeller och ECOBlue™ HI-eSCRteknik på TC5.80- och TC5.90-modeller för överensstämmelse med Tier 4B. Med strategin Clean Energy Leader® är New Holland engagerad i att göra lantbruk mer effektivt och samtidigt ta hänsyn till miljön. ECOBlue™-tekniken använder AdBlue för att omvandla skadliga kväveoxider som finns i avgaser till ofarligt vatten och kväve. Det här efterbehandlingssystemet är fristående från motorn vilket betyder att motorn endast andas ren, frisk luft. Detta innebär att motorn körs rent och erbjuder förbättrad prestanda och bättre bränsleekonomi.


Läs mer

AdBlue (urea) utan problem

AdBlue är en blandning av vatten och urea som tillsätts i avgaserna för att göra dem oskadliga. Du kan lagra AdBlue (urea) på lantbruket i behållare med storlek som passar dig och de finns tillgängliga från New Holland. Du behöver bara fylla TC:s 72 liters AdBlue (urea)-tank varannan gång du tankar diesel.


Läs mer

Stark drivlina, mångsidig transmission

Alla TC-modeller har beprövade drivlinor för arbete under svåra förhållanden. Den stora tröskcylindern genererar stor levande kraft och lagrar energi för att effektivt jämna ut toppbelastning. För att eliminera vridmomentbelastning har växellådan monterats på en kraftig rambalk och driver slutväxlarna via två axlar med högt varvtal. Modellerna TC5.80 och TC5.90 kan arbeta med 6-raders majsskärbord och kan specificeras med förstärkt drivlinor med två kraftuttagsaxlar: en till vänster och en till höger.


Läs mer

Smalare tröska ger förenklad körning på väg

På modellerna med fem halmskakare har huvudaxelns balk förkortats med 47 mm för att ge minskad total transportbredd. På den nya TC4.90 modellen är transportbredden mindre än 3 m, vilket ger mindre problem med grindar i fält och smala passager.


Läs mer

Differentialspärr för svåra förhållanden

Tillvalet differentialspärr, som finns tillgänglig på modellerna TC5.80 och TC5.90, kan ge väsentligt bättre produktivitet under en ibland svår säsong. Detta aktiveras från hytten och du kan köra vidare när andra måste stanna.


Läs mer

Du kan lita på hållbar kraftförsörjning

Inline kylsystemets fläkt är placerad mellan det roterande dammskyddet och kylaren. Det självrensande skyddet eliminerar boss och stora partiklar, innan den kraftfulla fläkten med sju blad blåser luft genom kylaren. Systemet bidrar till att eliminera igensättning av kylaren, håller motorrummet rent och ger optimal kylning under alla förhållanden.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp