RENSNING

Ren spannmål, även i kuperad terräng

Arbetar du i kuperad terräng? New Holland har lösningen på detta med tillvalet Smart Sieve™ med Opti-Fan™. Smart Sieve™ har konstruerats för minsta möjliga spill av spannmål och ger bättre rensning tvärs över sluttningar på upp till 25 %. Systemet är helautomatiskt och ger konsekvent kvalitet dag in och dag ut. För plan mark har det fasta standardsystemet med sållkasse ett kraftigt sluttande, 450 mm långt försåll, förutom översåll och undersåll, vilket ger en stor total rensningsyta på 4,30 m2. TC skördetröskor matchar produktivitet med enastående kvalitet.


Läs mer

Smart Sieve™ och Opti-Fan™ är verkligen smart

Smart Sieve™ systemet justerar automatiskt sållens funktion för att kompensera för sidosluttningar med ökad sidorörelse för att styra spannmålen så att den ligger i ett jämnt skikt tvärs sållet. Opti-Fan™ systemet, som fått utmärkelser, korrigerar fluktuationer i hastigheten hos flödet av gröda tvärs sållkassen. Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen är och dess riktning, vilket ger ökad total rensningseffektivitet på upp till 30 % under svåra förhållanden.


Läs mer

Sållkasse med dubbel kaskad

För ökad rensningsfunktion finns ett 450 mm försåll, med brant lutning och en ytterligare luftstöt, vilket tar bort stora mängder boss och korta strån före huvudsållen. Detta minskar belastningen på huvudsystemen för rensning, för att säkerställa bättre rensning även vid optimal produktion.


Läs mer

Kontroll av såll med fingerspetsarna

När tröskförhållandena ändras under dagen kan föraren justera sållen från hytten med tillval för fjärrkontroll av såll.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp