PRECISIONSLANTBRUK

Precisionslantbruk till ett överkomligt pris

Mindre tillförsel kan ge ökad avkastning. Detta är en del av tanken bakom precisionslantbruk, en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödor, vilka påverkar påföljande spridning av utsäde och gödsel. De olika modellerna av TC skördetröskor kommer förberedda från fabrik för olika system till stöd för precisionslantbruk.


Läs mer

Sensorer för avkastning och fukthalt

Tillvalet avkastnings- och fuktsensorer, patenterade och finns bara hos New Holland, ger inte bara riktigt bra noggrannhet. Det krävs inte heller omkalibrering vid byte mellan grödor. Fuktsensorn är monterad på spannmålshissen där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och tillvalet avkastningssensor är monterad inne i den rena spannmålshissen.


Läs mer

Kartlägg avkastning när du kör

En D-GPS-antenn finns tillgänglig för att kartlägga avkastningsdata när du arbetar. Dessa data sparas på ett SD-kort och hämtas till det av New Holland utvecklade programmet precisionslantbruk, för persondatorer. Hur dessa data används kommer ständigt att utvecklas, men en sak är säker och det är att med en TC-skördetröska har du tillgång till det senast utvecklade.


Läs mer

Styrning till rimligt pris ger förbättrad produktivitet

Hjälpstyrning fungerar dag och natt och är baserad på D-GPS antennen. FM-750 systemet kan enkelt monteras på TC skördetröskor. FM-750 har en multifunktionsdisplay med styrning via ljuspanel och kan ge +/- 20 cm eller +/- 2,5 cm noggrannhet från körning till körning. Detta bidrar till skördeprecisionen och håller föraren pigg under långa arbetsdagar.


Läs mer

Egenstyrning med EZ-Pilot™

New Holland EZ-Pilot™ är ett startpaket för hjälpstyrning som installeras på TC:s rattstång. EZ-Pilot har T3™ terrängkompenseringsteknik och håller dig på rätt spår, även i kuperad terräng.


Läs mer

PLM® Connect Essential telematik

Telematik är ett paket för hantering av maskinparken och kartläggning så att innehavare kan spåra maskinerna och visa deras aktuella position och verkliga aktivitet. Förutom att övervaka maskinens aktivitet kan systemet bidra till säkerhet och varna innehavare om en skördetröska eller annan maskin överskrider gränserna för sitt normala arbetsområde.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp