RENSNING

Smart Sieve™ och Opti-Fan™ är verkligen smart

Smart Sieve™ systemet justerar automatiskt sållens funktion för att kompensera för sidolut med ökad sidorörelse för att styra spannmålet så att det ligger i ett jämnt skikt tvärs sållet. Opti-Fan™ systemet, som fått utmärkelser, korrigerar fluktuationer i hastigheten hos flödet av gröda tvärs sållkassen. Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen är och dess riktning, vilket ger ökad total renseffektivitet på upp till 30 % under svåra förhållanden.


Läs mer

Extra luftström

För ökad rensningsfunktion finns ett 450 mm försåll, med brant lutning och en ytterligare luftstöt, vilket tar bort stora mängder agnar och boss före huvudsållen. Detta minskar belastningen på huvudsystemen för rensning, för att säkerställa bättre rensning även vid optimal produktion.


Läs mer

Styr sållen med fingertopparna

När tröskförhållandena ändras under dagen kan föraren justera sållen snabbt och enkelt från hytten med tillvalet fjärrkontroll av såll.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp