STYRENHET

InfoView™ II

Ett förenklat användargränssnitt i InfoView™ II har utformats för att underlätta inställning av olika funktioner från skördetröskans hytt och även för att visa information som föraren verkligen har nytta av. InfoView™ II har inte en massa data som är onyttiga när du kör skördetröskan.


Läs mer

Integrerad konsol

Alla funktioner som inte krävs på CommandGrip™ handtaget är placerade på den integrerade sidokonsolen. Alla de funktioner som används oftast är placerade så att de är lättåtkomliga och även sekundära funktioner finns lätt till hands. För att ytterligare underlätta val av korrekt reglage är de olika strömställarna åtskilda så att de är lätta att identifiera. Hela konsolen kan ställas in för att passa alla förare.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp