UPPFINNINGAR OCH UTMÄRKELSER

​​

Smart Sieve™ och Opti-Fan™ är verkligen smart

Smart Sieve™ systemet justerar automatiskt sållens funktion för att kompensera för sidolut med ökad sidorörelse för att styra spannmålet så att det ligger i ett jämnt skikt tvärs sållet. Opti-Fan™ systemet, som fått utmärkelser, korrigerar fluktuationer i hastigheten hos flödet av spannmål tvärs sållkassen. Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen är och dess riktning, vilket ger ökad total renseffektivitet på upp till 30 % under svåra förhållanden.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp