URTRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Två eller tre tröskcylindrar tar varsamt hand om spannmål och halm

På New Holland TC-skördetröskor matchas prestanda och produktivitet med hög kvalitet på spannmålsprov och varsam hantering av halm. Om halm formas till balar för foder eller strö lägger en TC-skördetröska i standardversion ut en välbevarad sträng med oskadad halm. Behöver du bättre prestanda vid tröskning? Med tillvalet roterande frånskiljningscylinder får du mer kraftigt forcerad frånskiljning, vilket passar utmärkt för hög produktion i tunga grödor.


Läs mer

Multi-Thresh för optimerad inställning av slagsko

New Hollands Multi-Thresh system bidrar till att hålla slagskons position optimal, för att passa grödan och gällande förhållanden. Med små ändringar av slagskon bibehålls effektiv tröskning när vattenhalt och andra variabler ändras under dagens lopp.


Läs mer

Ger bättre produktion karakteristiskt för New Holland

Den aktiva frånskiljningen i ett trösksystem är tio gånger mer effektivt än halmskakare, särskilt om stråna är gröna och fuktiga. Detta är orsaken till att New Holland uppfann en roterande frånskiljningscylinder. Roterande frånskiljningscylinder erbjuds som ett tillval på alla TC-modeller och ökar den aktiva frånskiljningsytan från 1,18 m² till 1,81 m² och den extra slagskon, ytterligare gnuggning och riktningsändringar ger bättre effektivitet vid frånskiljning. Detta passar utmärkt för krävande grödor och förhållanden.


Läs mer

En slagsko som passar till dina grödor

New Holland kan erbjuda olika typer av slagskor för specifika grödor, inklusive majs och ris.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp