PRECISIONSLANTBRUK

Tre nivåer av fabriksmonterad noggrannhet

När du beställer din T6-traktor kan du välja mellan tre styrningspaket. Detta innebär att den nya T6 kommer direkt från fabriken med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller odling av blomlökar.

* Använder RTK korrektionssignal


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer® kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

NH 372-mottagare

NH 372-mottagaren kan arbeta med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX och RTK korrektionssignaler som använder både GPS och GLONASS satellitsystem. För RTK tillämpningar kan en integrerad radiomottagare placeras i mottagaren eller kan ett mobilmodem användas.


Läs mer

Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T6 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ styrsystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/givor/mängder för växtskyddsbehandlingar, sådd och spridning av mineralgödsel. Detta förhindrar överlappning, styr dosering och utsädesmängder, baserat på skördekartering och undviker mistor. Detta optimerar insatserna för en maximerad produktion.


Läs mer

IntelliView™ IV - synlig intelligens

Ultrabred 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® autostyrsystem. IntelliView™ skärmarna möjliggör programmering med fingertopparna av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till mycket komplexa anpassade kurvor. Det är lätt och enkelt att anpassa inställningarna och även överföra data med PLM® Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer.


Läs mer

Tvåvägskommunikation

Den nya T6-serien har ISOBUS III-teknik. Detta gör att traktorn och redskapet kan kommunicera med varandra och utbyta information. När IntelliBale™-tekniken är ansluten till en Roll- Belt-balpress, stannar den traktorn så fort som den förinställda baldiametern uppnåtts, nätlindningen startar automatiskt och sedan lyfts bakluckan.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

PLM® Connect gör att du kan koppla upp dig till din T6 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet PLM® Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet PLM® Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar PLM® Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp