BROMSNING OCH MARKGREPP

Helt säker och helt stabil transport

För dagens moderna lantbrukare och entreprenörer är transport med hög hastighet en del av vardagslivet. Vare sig du kör mellan kunder eller fält på stora avstånd från varandra kommer du att uppskatta T7 Heavy Dutys enastående hantering på väg. Enastående sikt, noggrann Auto Command™ hastighetsreglering och ett urval av bromsalternativ gör att T7 Heavy Duty passar utmärkt för körning på väg.


Avancerad bromsteknik

De låsningsfria bromsarna i T7 Heavy Duty serien, som erhållit utmärkelser, hanterar varje hjuls bromsar separat för bättre inbromsning vid transport av tung utrustning. Som om det inte var tillräckligt gör ABS SuperSteer™ teknik att traktorn kan vända snävt genom att vridas kring ett kontrollerat och långsamt inre bakhjul.


Övervakningssystem för däcktryck

Förare kan kontrollera lufttrycket i upp till 16 däck med övervakningssystemet för däcktryck (TPMS). Sensorer på varje däck skickar signaler trådlöst till en antenn i hyttens tak. För varje däck kan föraren ange bästa arbetstryck för en viss arbetsuppgift. Tryckvärdena sparas under redskapsnamnet på IntelliView™ IV skärmen, så att du endast behöver spara inställningarna en gång. En varning på skärmen varnar sedan föraren om lufttrycket inte stämmer med idealvärdet. TPMS bidrar till effektiv drift och varnar om trycken är felinställda samt ger en tidig varning, t.ex. vid risk för punktering på ett släp.


Säker bromsteknik

T7 Heavy Duty kan specificeras med motoravgasbroms, som aktiveras med en fotpedal, eller Auto Command™ utväxlingsförhållandet kan spärras manuellt vid bromsning. Tryck på fram/back-knappen på CommandGrip™ multifunktionshandtaget, i körriktningen, för att spärra utväxlingsförhållandet. Detta ger bättre motorbromsning, men det gör även att traktorn och släpet kan sakta ner samtidigt, för att undvika fällknivsfenomen på halt underlag.


Bromspaket för transportintensiv användning

Avgasbromsning finns tillgängligt för hela T7-serien och passar utmärkt för transportintensiv användning. Alla T7 drar nytta av smorda bromsskivor som har bibehållen bromsprestanda med längre hållbarhet. Tillvalet inbyggda bromsar i frontnavet kan specificeras på 50 km/h modeller för att få bättre bromsfunktion vid körning med hög hastighet och helt fyllda släp.
New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp