COMMANDGRIP™ MULTIFUNKTIONSHANDTAG

 

Kontroll med fingerspetsarna av upp till två tipputtagsventiler, som båda kan konfigureras med styrning av tipputtagsventiler.
Vändtegsautomatik II (HTS II). Tryck för att spela in, spara och aktivera vändtegsautomatik.
Tillvalet IntelliSteer® automatstyrning, automatisk inkoppling av styrning.
Höjning/sänkning av bakre lyft. Höjning/sänkning av främre lyft (tillsammans med knappen baktill på CommandGrip™).
Strömställare för fram/back.


Knappar baktill

Knappen baktill på CommandGrip™ ger åtkomst till ytterligare funktioner.


Softtouchknappar

Skärmknapparna har bakgrundsbelysning för att underlätta val av reglage i mörker.


Funktionsanvändning

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. Hastighet framåt kan även kontrolleras med fotpedalen.
Inställning av målhastighet - det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer.
Val av målhastighet - du kan växla mellan tre målhastigheter.
4 körlägen för att passa ditt körsätt:
Auto Mode. När den önskade hastigheten uppnås, Auto Command™ kommer då att matcha motorn och transmissionen för att behålla den.
Cruise-läge. Cruise Läget ger föraren möjlighet att uppnå en förutbestämd hastighet genom ett enkelt knapptryck, för att upprätthålla den hastigheten som ger bäst ekonomi och produktivitet.
Manuellt läge. Tillåter operatören att manuellt ställa in önskat motorvarvtal och hastighet framåt, oberoende av varandra.
Kraftuttagsläge. Så snart kraftuttaget är inkopplat, så kommer Auto Command™ arbeta för att uppnå ett konstant motorvarvtal.
New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp