UPPFINNINGAR OCH UTMÄRKELSER

Lättanvänd mekanisk dragkraftsreglering

Mekanisk dragkraftsreglering ger beprövad tillförlitlighet när ett redskap återgår i arbete under en vändtegssekvens. Detta lättanvända system har två särskilda spakar. Om du utför omfattande odlingsarbete, specificera tillvalet Lift-O-Matic™ Plus systemet, som erhållit utmärkelser. Med en spak går det lätt att återställa redskapet till ett förinställt djup - första gången, varje gång.


Läs mer