Traktorer T6 METHANE POWER

De ekonomiska och miljömässiga fördelarna hos T6 Methane Power-traktorn

​​​​Denna räknare gör att du kan simulera de specifika och personliga driftkostnadsbesparingar som kan uppnås. Beräkningen tar hänsyn till bränsle och service, inklusive olja och vätskor. Den räknar även ut minskade u​tsläpp av CO2 när antingen naturgas eller biometan används.