AUTO COMMAND™ TRANSMISSION

Effektiv Auto Command™-transmission har avancerade New Holland-funktioner

Auto Command™-transmissionen, som utformats och byggts av New Holland, finns på de 4-cylindriga modellerna T6.145–175 och de nya 6-cylindriga modellerna T6.160 och T6.180. Denna CVT-transmission har fördelen med flera direktdrivningspunkter med 100 % mekanisk effektivitet och har precisionstillverkats för att säkerställa att de perfekt matchar de oftast använda varvtalen vid jordbearbetning och transport. Avancerad styrning av dubbelkopplingen ger ännu bättre effektivitet. Det är helt enkelt den jämnaste och mest produktiva CVT som finns.


Läs mer

CommandGrip handle

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. På ICP finns det en strömställare för att ändra respons på hastighetsändringen. Hastighet framåt kan även regleras med fotpedalen.

Inställning av målhastighet – det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer. Perfekt vid växling mellan fält eller när avkastningen minskar eller ökar.

Val av målhastighet – du kan växla mellan tr e målhastigheter.

4 körlägen för att passa ditt körsätt.
Autoläge. När önskad målhastighet nåtts matchar Auto Command™ motor och transmission för att bibehålla den.
Farthållarläge. Farthållarläget gör att föraren kan nå en inställd målhastighet med ett knapptryck och bibehålla hastigheten för optimal ekonomi och produktivitet.
Manuellt läge. Ger föraren möjlighet att manuellt ställa in det motorvarv och den körhastighet framåt som krävs, oberoende av varandra.
Kraftuttagsläge. Så snart som kraftuttaget kopplas in kommer Auto Command™ att uppnå konstant motorvarv.


Läs mer

Tre inställbara målhastigheter för alla behov

Med Auto Command teknik kan föraren ställa in en målhastighet på mellan 20 m/tim och 50 km/tim och reglera den till närmaste 0,01 km/tim. Inga steg. Ingen ändring av gruppväxel.


Läs mer

Anpassade transmissionsinställningar

Auto Command™ steglös transmission, som erhållit flera utmärkelser, har nu en trestegsinställning för acceleration och retardation. Den ‘mjuka’ inställningen är lämplig för varsamma riktningsändringar, vilket passar utmärkt under transport med hög hastighet eller vid arbete på halt underlag. Standardinställningen har utformats för normal aktivitet i fält. Den mycket snabba, aggressiva inställningen passar utmärkt när nästan omedelbara riktningsändringar krävs.


Läs mer

Snabba riktningsändringar

Att ändra riktning är enkelt med Auto Command™. Föraren kan antingen flytta CommandGrip™-handtaget, använda Powershuttleströmställaren på Command- Grip™-handtaget eller använda fram-/backspaken på rattstången.


Läs mer

Balansera bränsleekonomi och produktivitet

När du arbetar i Autoläge och Farthållarläge, använd kontrollratten, till höger om förarplatsen, för att minska varvtalet som används för att uppnå önskad körhastighet framåt. Resultatet: du kommer upp i målhastigheten med mycket lägre motorvarv, vilket ger lägre bränsleförbrukning. I kraftuttagsläge, använd kontrollratten för att reglera acceptabel minskning i kraftuttagsvarv, innan körhastighet framåt minskas.


Läs mer