AXLAR OCH MARKGREPP

Fantastisk styrförmåga, förbättrad dragkraft, högre produktion.

New Hollands urval av axlar har konstruerats för att perfekt matcha dina krav. Alla T6-traktorer kan specificeras med konstruktionsmässigt lätta men starka framaxlar för att fullständigt kunna utnyttja frontlastaren eller lyften. En total maximal bruttovikt på 10 500 kg på alla modeller, i kombination med en perfekt viktfördelning och effektiv viktning, förbättrar dragkraften och betyder att du får ännu mer flexibilitet vid användning av tunga burna redskap eller vid annan tung belastning. Alla modeller har en hjulbas på 2 642 mm som garanterar en vändradie på 4 300 mm för maximal styrförmåga. Alla T6-traktorer levereras med en kraftig vanlig bakaxel på 275 mm som standard. För arbeten som kräver en maximal flexibilitet finns även en öppen axel på 2,5 meter.


Läs mer

CustomSteer™: variabelt styrförhållande

Med CustomSteer™ funktionen, som är ett tillval och tillgänglig på Dynamic Command och Auto Command traktorerna, kan du styra över rattutslaget. Med hjälp av skärmen IntelliView™ eller via en anpassad vippströmbrytare kan du styra hur många vridningar på ratten som krävs för ett fullt styrutslag. Om du vill göra snäva svängar som när du vänder på vändteg eller när du arbetar med lastaren, kan du programmera traktorn för att leverera ett fullt styrutslag med bara en komplett rattvridning i stället för de fyra som i vanliga fall krävs. Du sparar tid och ansträngning.


Läs mer

Intelligenta släpvagnsbromsar

När en traktor och släp endast saktas in av transmissionen och motorbromsen kommer släpets tyngdkraft att skjuta mot traktorn. Denna tyngdkraft kan orsaka instabilitet, som kan öka risken för en fällknivssituation, särskilt i branta sluttningar eller på underlag med låg friktion som isiga vägar eller gräsmark. Intelligent Trailer Braking-systemet känner av inbromsningen av traktorns hastighet och beräknar inbromsningskraften med hjälp av en vridmomentsensor i transmissionen. En elektroniskt styrd släpbromsventil aktiverar sedan automatiskt släpets bromsar för att minska släpets hastighet i samma takt som traktorn. Inga ändringar krävs för släpvagnen.


Läs mer

Terraglide™, din komfort- och stabilitetspartner

För en maximal komfort vid höga transporthastigheter, välj fjädringssystemet Terraglide™ för framaxeln. Hur fungerar det? Det dämpar stötarna som föraren utsätts för under körningen på ojämn mark. I fält bibehåller den avancerade fjädringen kontakten mellan däcket och marken för att ge bättre markgrepp. Det har även en antidive- och antisquat-logik som förhindrar en för hög fjädringsrörelse vid lyftning av redskap på trepunktslyften. Den integrerade Comfort Ride™ hyttfjädringen ser till att upp till 25 % mindre stötbelastning når föraren. Resultatet? Mindre trötthet under långa arbetsdagar eftersom vibrationerna över hela kroppen betydligt minskas.


Läs mer

Stopprestanda

Ett urval av skräddarsydda bromsalternativ kan väljas till. De robusta standardbromsarna erbjuder en imponerande stopprestanda. För arbeten som ska utföras på besvärlig mark, eller för dig som för det mesta använder traktorn för vägtransport med fullastade släp, garanterar varianten med förlängd användningstid en längre livslängd. Välj hydrauliska eller pneumatiska släpvagnsbromsar för ytterligare förbättrad stopprestanda. Med T6 garanteras att du på säkert sätt stannar upp eftersom fyrhjulsdriften automatiskt kopplas in vid bromsningen för att öka säkerheten.


Läs mer