PRECISIONSLANTBRUK

Tre nivåer av fabriksmonterad noggrannhet

När du beställer din T6-traktor kan du välja mellan tre styrningspaket. Detta innebär att T6 kommer direkt från fabriken med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller odling av blomlökar.
* Använder RTK korrektionssignal


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer® kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T6 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ styrsystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/givor/mängder för växtskyddsbehandlingar, sådd och spridning av mineralgödsel. Detta förhindrar överlappning, styr dosering och utsädesmängder, baserat på skördekartering och undviker mistor. Detta optimerar insatserna för en maximerad produktion.


Läs mer

IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem och IntelliField™-system för datautbyte

IntelliTurn™, intelligent vändtegssystem, möjliggör helautomatisk vändtegsautomatik för traktorer utrustade med IntelliSteer®-automatstyrning. Systemet beräknar automatiskt upp den mest effektiva vändtegsvändningen för att minimera den improduktiva tiden samt garantera att redskapet återförs till arbetsområdet i önskat körspår. Detta kan nu kombineras med HTS II (vändtegsautomatik), vilket gör att systemet aktiveras på ett förinställt avstånd till vändtegen. Med den nya IntelliField™- tekniken kan du dela data för gränser, kartor och styrlinjer mellan traktorer som arbetar i samma fält, för att maximera maskinparkens effektivitet.


Läs mer

Tvåvägskommunikation

T6-serien har ISOBUS III-teknik. Detta gör att traktorn och redskapet kan kommunicera med varandra och utbyta information. När IntelliBale™-tekniken är ansluten till en Roll- Belt-balpress, stannar den traktorn så fort som den förinställda baldiametern uppnåtts, nätlindningen startar automatiskt och sedan lyfts bakluckan.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp dig till din T6 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer