SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

360°: T6 klassledande serviceintervall

T6-serien har konstruerats för att ge mer arbetstid och mindre tid på gårdsplanen. Alla servicepunkter är lätta att komma åt och de väldigt långa serviceintervallen, 750 timmar för motor och 1 500 för transmissionen, gör att traktorn kommer att befinna sig mer i sin naturliga omgivning: på fältet!


Läs mer

Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda under alla förhållanden kan levereras och monteras av återförsäljaren.


Läs mer