#HowToNH

T6 Dynamic Command™ - Inställning av växellogik för start

New Holland videoserie "How To": i detta avsnitt ska vi titta mer på inställning av växellogiken för start på T6 Dynamic Command™ traktorerna.
#HowTo #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Intuitiv kraftuttagskontakt

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta på den intuitiva kraftuttagskontakten på T6 Dynamic Command™ traktorerna.
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Dynamiskt StartStop

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta på hur man använder Dynamic StartStop funktionen på T6 Dynamic Command™ traktorerna. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Mjukväxlingsfunktionen

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta på hur man använder mjukväxlingsfunktionen på  T6 Dynamic Command™ traktorerna.
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - CustomSteer™ funktionen

New Hollands"How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta på hur man ställer in och använder  CustomSteer™ funktionen på T6 Dynamic Command™ traktorerna. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Memory Shuttle funktionen

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt kommer vi att titta på hur ställer in fuktionen Memory Shuttle på T6 Dynamic Command™ traktorerna. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Auto Comfort™ säte

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta på hur man ställer in Auto Comfort™ sätet som finns på New Holland traktorerna. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - konfiguration av kontrollratten

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta mer på hur man konfigurerar kontrollratten på T6 Dynamic Command™ traktorerna. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Autotransmission funktionen

New Hollands "How To" videoserie: i detta avsnitt ska vi titta på hur man använder automatiska körfunktioner på T6 Dynamic Command™ traktorerna. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Ground Speed Management 2-funktionen

New Holland "How To" videoserie: i detta avsnitt kommer vi att titta på hur du använder Ground Speed Management 2-funktionen på T6 Dynamic Command™-traktorer.
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - IntelliTurn™ + HTS 2-funktionen

New Holland "How To" videoserie: i detta avsnitt kommer vi att titta på hur du använder IntelliTurn med funktionen Headland Turn Sequence 2 på T6 Dynamic Command™-traktorer.
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Funktionen skrollhjul för sänkning av gas

New Holland "How To" videoserie: i detta avsnitt kommer vi att titta på hur du använder skrollhjulet för att sänka gasen på T6 Dynamic Command™-traktorer. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer

T6 Dynamic Command™ - Funktionen avgasbroms

New Holland "How To" videoserie: i detta avsnitt kommer vi att titta på hur du använder avgasbromsen på T6 Dynamic Command™-traktorer. 
#HowToNH #NHTips


Läs mer