COMMANDGRIP™ MULTIFUNKTIONSHANDTAG

 

Fingertoppsstyrning av upp till två tipputtagsventiler, som båda kan konfigureras med styrning av tipputtagsventiler.
Vändtegsautomatik II (HTS II). Tryck för att spela in, spara och aktivera vändtegsautomatik.
Tillvalet IntelliSteer® autostyrning, automatisk inkoppling av styrning.
Höjning/sänkning av trepunktslyft. Höjning/sänkning av frontlyft (tillsammans med knappen baktill på CommandGrip™).
Strömställare för fram/back.


Knappen baktill

Knappen baktill på CommandGrip ™ ger åtkomst till ytterligare funktioner.


Skärmknapparna

Skärmknapparna har bakgrundsbelysning för att underlätta val av reglage i mörker.


Funktionell användning

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. Hastighet framåt kan även styras med fotpedalen.
Inställning av målhastighet - det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer.
Val av målhastighet - du kan växla mellan tre målhastigheter.
4 körlägen för anpassning till ditt körsätt
Auto Mode. När den önskade hastigheten uppnås, kommer Auto Command™ att matcha motorn och transmissionen för att behålla den.
Cruise-läge. Cruise-läget ger föraren möjlighet att uppnå en förutbestämd hastighet genom ett enkelt knapptryck, för att upprätthålla den hastighet som ger bäst ekonomi och produktivitet.
Manuellt läge. Tillåter föraren att manuellt ställa in önskat motorvarvtal och hastighet framåt, oberoende av varandra.
Kraftuttagsläge. Så snart kraftuttaget är inkopplat, så kommer Auto Command™ arbeta för att uppnå ett konstant motorvarvtal.


Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp