HYDRAULSYSTEM

Kraftigt hydraulsystem

Alla T7 Heavy Duty traktorer har som standard ett avancerat hydraulsystem med closed centre för lastavkänning. Det ger 165 liter/minut som standard, tillräckligt för de flesta arbetsuppgifter i lantbruket. För de flesta kunder med högt ställda krav på hydraulik ger tillvalet MegaFlow™ ett enastående flöde på 220 liter/minut (T7.290 och T7.315). Som om det inte var tillräckligt har New Holland konstruerat CCLS-systemet för att arbeta med maximal effektivitet. Fördelen? Full hydraulisk effekt finns alltid tillgänglig vid tipputtagsventiler och lyft, men endast så mycket som krävs. Resultatet? Lägre bränsleförbrukning.


Hantering av tipputtagsventiler

För att specialanpassa styrning av tipputtagsventiler för en viss förare har T7 Heavy Duty serien ett system för hantering av tipputtagsventiler. Det går att styra vilka strömställare på CommandGrip™ multifunktionshandtaget och på den inbyggda manöverpanelen (ICP) som styr en viss tipputtagsventil. Du kan även ange vilken paddel som ska manövrera den femte tipputtagsventilen. Dessa inställningar kan kopplas till ett visst redskap när de sparas, så att det går lätt att hämta dem.


Flödesreglering med IntelliView™ skärm

Med IntelliView™ pekskärm går det lätt att ställa in flödeshastighet till individuella ventiler. Bläddra genom menyerna och välj ventilreglering. Välj det uttag som du vill ställa in och dra skjutreglaget med fingret till önskad inställning. Arbetet utfört.


Upp till 8 elektroniska tipputtagsventiler

Tipputtagsventilerna på T7 är lätta att känna igen med färgkodade uttag och spakar. Alla åtta tipputtagsventilerna kan styras utan att lämna SideWinder™ II armstödet, du kan alltså identifiera och arbeta med varje tipputtagsventil med hög precision. Fyra spakar för tipputtagsventiler finns på armstödet och två ventiler styrs antingen med de två ytterligare paddlarna till höger om IntelliView™ skärmen eller med CommandGrip™ handtaget eller med elektronisk joystick. Inställningar för flöde, tidsinställning och spärrlägen kan anges för att passa perfekt till aktuellt arbete.


Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp