FRONT / TREPUNKTSLYFT, KRAFTUTTAG OCH AUTOMATIK

Funktioner som ökar din produktivitet

Fördubbla din produktivitet med frontlyft och frontmonterat kraftuttag. Du kan minska bränsleförbrukningen vid mindre krävande arbete med kraftuttagsvarvet ekonomi. Du sparar tid och arbete på vändtegen med Vändtegsautomatik (HTS) II: inspelning och uppspelning av upp till 28 arbetssteg på vändtegen, genom att trycka på en knapp. Allt du behöver göra är att trycka på knappen, vrida ratten och köra.


Läs mer

Vändtegsautomatik (HTS) II: problemfri repetering

Det kanske behöver repeteras: Vändtegsautomatik (HTS) II är mycket enkelt att använda. Detta går lätt att programmera via pekskärmen, antingen genom att spela in aktuell vändtegssekvens eller genom att infoga nya kommandon från menyn för att ändra i förväg inspelade sekvenser och därigenom skapa nya.


Läs mer

Trepunktslyft: stark, effektiv och kraftfull

Trepunktslyft och hydraulik har utformats för att användas tillsammans med tunga burna redskap över långa tidsperioder och aktiv svängningsdämpning med skydd mot stötbelastning dämpar stötar. Skärmmonterade reglage underlättar tillkoppling av redskap. Max lyftkapacitet är enastående 10 463 kg.


Läs mer

Perfekt matchning: frontlyft och frontmonterat kraftuttag

Tillvalet helintegrerad och fabriksmonterad frontlyft och frontmonterat kraftuttag har ett system för fronthantering som förhindrar skador på kraftuttaget, tillsammans med reglage för sänkhastighet och snabblyft/sänkning när det är viktigt att göra det snabbt.


Läs mer

Avancerad kraftuttagsfunktion

Auto kraftuttag kan väljas för att automatiskt koppla ur kraftuttaget när front- eller trepunktslyften höjs över en förinställd höjd. Detta skyddar kraftöverföringsaxeln och traktorn. Säkerheten har förbättrats i och med att en knapp för kraftuttaget lagts till. Denna måste tryckas in om kraftuttaget ska förbli igång när föraren lämnar förarsätet. Kraftuttagsvarvet väljs med mekaniska spakar; SideWinder™ har CAN elektroniskt varvtalsval. Fyra hastigheter: 540, 540E, 1 000 och 1 000E finns tillgängliga.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp