AUTO COMMAND™ TRANSMISSION

Innovativ Auto Command™ transmission har avancerade New Holland-funktioner

New Holland har konstruerat och tillverkat över 25 000 Auto Command™ steglösa transmissioner (CVT), som erhållit flera utmärkelser. Auto Command™ transmissionen drar nytta av flera direktdrivningspunkter med 100 % mekanisk effektivitet. Dessa punkter har precisionstillverkats för att säkerställa att de stämmer perfekt med de oftast använda varvtalen under tungt dragkraftsarbete, jordbearbetning, arbete med hög hastighet på fält, t.ex. pressning eller slåtter, och transport med hög hastighet. Avancerat reglage med dubbelkoppling ger ännu bättre effektivitet. Det är helt enkelt den jämnaste och mest produktiva CVT som finns.


Läs mer

Funktioner i Command Griphandtaget

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. På ICP finns det en strömställare för att ändra respons hos hastighetsändring. Hastighet framåt kan även styras med fotpedalen.
Inställning av målhastighet – det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer. Perfekt vid växling mellan fält eller när mängden skördematerial ändras.
Val av målhastighet – du kan växla mellan tre målhastigheter.
4 körlägen för att passa ditt körsätt
Auto Mode. När den önskade hastigheten uppnåtts så kommer Auto Command att matcha motorn med transmissionen för att bibehålla hastigheten.
Cruise Mode. Cruise mode låter föraren uppnå en förutbestämd hastighet med en enkel knapptryckning, för att hålla en hastighet som är optimal för ekonomi och produktivitet.
Manual Mode. Ger föraren möjlighet att manuellt sätta hastigheten och motorvarvtalet oberoende av varandra.
PTO Mode. Så fort som kraftuttaget (PTO) är inkopplat så kommer Auto Command att sträva efter att hålla ett konstant motorvarvtal.


Läs mer

Tre inställbara målhastigheter för alla behov

Med Auto Command teknik kan föraren ställa in en målhastighet på mellan 20 m/h och 50 km/h och reglera den till närmaste 0,01 km/h. Inga steg. Ingen ändring av gruppväxel.


Läs mer

Dra största nytta av tillgängligt vridmoment

New Holland har utvecklat sina Auto Command™ transmissioner så att de kan dra nytta av New Holland motorer med lågt motorvarv och högt vridmoment. Med 50 km/h ECO kan motorn arbeta med så lågt varvtal som 1 700 varv/min, vilket ger avsevärt lägre bränsleförbrukning.


Läs mer

Aktiv stopp/start

En viktig säkerhetsfunktion i Auto Command är Aktiv StopStart. När traktorn står stilla förhindrar transmissionen att traktorn rör sig bakåt eller framåt. Även med tung last. När transmissionen kopplar in drivningen finns ingen risk för att rulla bakåt på branta sluttningar.


Läs mer

Balansera bränsleekonomi och produktivitet

När du arbetar i Auto och Cruise lägena använder du kontrollratten, belägen till höger om föraren, för att begränsa övre motor varvtal som används för att uppnå den önskade hastigheten framåt. Resultatet: du når mål hastighet vid mycket lägre motorvarvtal, vilket sparar bränsle. I kraftuttagsläge, använder du kontrollratten för att reglera den acceptabla minskningen av kraftuttagsvarv innan hastigheten framåt minskas.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp