AUTO™ COMMAND-TRANSMISSION

Inte bara en CV T, detta är Auto Command™

New Holland har investerat tusentals timmar i utvecklingen av Auto Command™ steglösa transmission. Den här alltmer populära transmissionen matchar klassledande finess med en ojämförbar lätt användning. Den lika viktiga Auto Command™ har utformats för att fungera tillsammans med Cursor 9-motorn som garanterar att alla T8-modeller kan ge en optimal prestanda och effektivitet.


Läs mer

COMMANDGRIP™ HANDTAG

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. På ICP finns det en strömställare för att ändra respons för hastighetsändringen. Hastighet framåt kan även regleras med fotpedalen.

Inställning av målhastighet - det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer. Perfekt vid växling mellan fält eller när t.ex. mängden halm varierar vid pressning.

Val av målhastighet - du kan växla mellan tre målhastigheter.

4 körlägen för att passa ditt körsätt.
• Automatläge. När önskad målhastighet nåtts matchar Auto Command™ motor och transmission för att bibehålla den.
• Farthållarläge. Farthållarläget gör att föraren kan nå en inställd målhastighet med ett knapptryck och bibehålla hastigheten för optimal ekonomi och produktivitet.
• Manuellt läge. Ger föraren möjlighet att manuellt ställa in det motorvarv och den körhastighet framåt som krävs, oberoende av varandra.
• Kraftuttagsläge. Så snart som kraftuttaget kopplas in kommer Auto Command™ att uppnå konstant motorvarv.


Läs mer

Tre inställbara målhastigheter för alla behov

Med Auto Command teknik kan föraren ställa in en målhastighet på mellan 30 m/h och 50 km/h och reglera den till närmaste 0,01 km/h. Inga steg. Ingen ändring av gruppväxel. Kontinuerlig hastighetsändring för att passa alla behov.


Läs mer

Dra största nytta av tillgängligt vridmoment

New Holland har utvecklat sina Auto Command™ transmissioner så att de kan dra nytta av FPT Industrial Cursor 9-motorer med lågt motorvarv och högt vridmoment. Med 40 km/h ECO kan motorn arbeta med bränslesnåla 1 400 varv/min.


Läs mer

Aktiv StopStart

En viktig säkerhetsfunktion i Auto Command™ är Aktiv StopStart. När traktorn står stilla förhindrar transmissionen att traktorn rör sig bakåt eller framåt. Även med tung last. När transmissionen kopplar in drivningen finns ingen risk för att rulla bakåt på branta sluttningar.


Läs mer

Balansera bränsleekonomi och produktivitet

När du arbetar i Autoläge och Farthållarläge, använd sänkningsreglaget, till höger om föraren, för att minska varvtalet som används för att uppnå önskad körhastighet framåt. Resultatet: du kommer upp i målhastigheten med mycket lägre motorvarv, vilket ger lägre bränsleförbrukning. I kraftuttagsläge, använd sänkningsreglaget för att reglera acceptabel minskning i kraftuttagsvarv, innan körhastighet framåt minskas.


Läs mer