Service Plus

EFTERSOM TRYGGHET ÄR OVÄRDERLIGT

Service Plus


Service Plus

Service Plus är helt anpassad till dina behov, skyddar din investering och ger dig maximal kontroll över driftskostnader.

  • Service Plus har utformats med tanke på ägare av New Holland utrustning och erbjuder:
  • Trygghet - Långtidstäckning på upp till 5 år
  • Professionellt support - Support av hög kvalitet från New Hollands professionella nätverk
  • Effektivitet - Effektiv hantering av oförutsedda händelser
  • Specialisering - Programmet hanteras av ett tekniskt specialistcenter, som samarbetar med din lokala återförsäljare


 

3 ÅR / 3000 TIMMARS TRYGGHET INKLUDERAS I ALLA NYA T6, T7, T8 OCH T9 TRAKTORER**


** Gällande villkor och bestämmelser.


Service Plus innebär större trygghet:
Professionellt support från: Professionellt support från New Hollands återförsäljare för oförutsedda händelser och SAG, ett tekniskt specialistcenter - Service Plus innebär mer trygghet:
Fullständig kontroll av driftskostnaderna för din New Holland maskin.
Bättre värde hos dina lantbruksmaskiner och därmed bättre möjlighet till försäljning.
Överföring av Service Plus-försäkring till den nya ägaren vid eventuell försäljning.

     

Service Plus innebär fler alternativ:
Du kan teckna ett Service Plus-kontrakt vid inköp eller inom 3 månader efter datum för ikraftträdande av tillverkarens garanti.
Antalet år av ytterligare täckning: 2, 3 eller 4 år
Totalantalet körtimmar per år (eller antalet balar för balpressar)
Belopp för extra betalning per reparation, med flera alternativ tillgängliga från £0 till £200


​Vad omfattar denna försäkring?
Alla kostnader för diagnostik och reparationer (utom för utslitna delar och servicedelar) samt arbetskostnad för avbrott under garanti. Under hela giltighetstiden för Service Plus försäkringen måste New Holland maskiner ges service i enlighet med tillverkarens rekommendationer, med New Hollands originaldelar och smörjmedel.

 


Covéa fleet är en medlem i försäkringsgruppen MMA-MAAF

Vem är Covéa Fleet?


Vem är Covéa Fleet?

Covéa fleet är en medlem i försäkringsgruppen MMA-MAAF och:

  • Marknadsledande för försäkringar för maskinpark
  • En specialist på mekaniska garantier
  • Arbetar i partnerskap med större tillverkare av bilar, lastbilar och lantbruksmaskiner

 
Covéa Fleet har överfört hanteringen av hela programmet till försäkringsmäklaren SAG.


Din kontakt:

Din lokala återförsäljare eller SAG
Place du Val d’Aran
31770 Colomiers
Tel: 0033/ 561 78 88 86
New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp