Mekanisering

MEKANISERING AV VÄRLDENS LANTBRUK

New Hollands historia omfattar fortlöpande innovation, pionjärinsatser och utbildning för att göra lantbruk enklare och mer produktivt för lantbrukare överallt, över hela världen. Abe Zimmermans första spannmålskvarn förenklade detta arbete. Henry Ford och Giovanni Agnelli är de verkliga grundarna av lantbruksmekanisering världen över och Leaon Claeys mekaniserade skördearbetet. Idag kan mekaniserat skördearbete minska avfallet upp till 15 gånger, jämfört med traditionella, manuella skördemetoder. New Holland har befriat miljontals lantarbetare från det tunga arbetet med markbearbetning, sådd, odling och skörd för hand och detta har samtidigt lett till stora fördelar i form av produktivitet, effektivitet och ökade färdigheter hos arbetskraften.

MEKANISERAT SKÖRDEARBETE GER HÖGRE PRODUKTIVITET

New Holland är engagerad i mekanisering av skördearbete över hela världen, som ger stora fördelar för människor. Spill kan minskas från 15 %, normalt för manuellt skördearbete, till endast 3 %, när högmoderna maskiner används. I verkligheten betyder detta att mer värdefullt spannmål skördas för att tillgodose världens ständigt växande befolkning.


Läs mer

ÖKADE KUNSKAPER OM LANTBRUK

För att lokalbefolkning ska kunna dra full nytta av deras New Holland maskiner krävs utbildning lokalt. New Holland har bedrivit ett omfattande utbildningsprogram som täcker både förare och servicepersonal i utvecklingsländer, för att ge lokalbefolkningen de färdigheter de behöver för att använda och utföra underhåll på maskiner så att de hålls i gott skick.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp