Precisionslantbruk (PLM)

PRECISIONSLANTBRUK MED NEW HOLLAND

New Holland har ett stort urval av styrningslösningar som kan anpassas till dina behov. Med en komplett uppsättning korrektionssignaler kan New Hollands modullösning användas på alla maskiner. Intuitiva, användarvänliga användargrässnitt betyder att du kan använda styrning på ett tryggt sätt. PLM® program analyserar och planerar din uppgifter i fält så att du kan dra nytta av mer effektivt lantbruk. Du kommer att använda mindre tillförsel, vilket ger kostnadsbesparingar, och skyddar miljön. Minskad tillförsel betyder minskad energiintensiv tillverkning och även mindre spill och avrinning. Mer effektiv täckning av marken ger bättre lönsamhet och skyddar miljön.

LANTBRUK MED FASTA KÖRSPÅR

Använd förbestämda spår för att säkerställa effektivast möjliga täckning av varje fält med minsta antal kördrag. Vid användning av skördetröska sparar du bränsle och minskar CO2-utsläppet genom att garantera att skärbordet är 100 % fullt 100 % av tiden. Vid användning av växtskydd förhindrar du slöseri, sparar tillförsel och förhindrar även eventuellt farlig avrinning. Vid användning av gödsel minskar du också avrinning på fält och sparar tillförsel. Hjälp dig själv. Skydda miljön.


Läs mer

MÅLINRIKTAD APPLIKATION. LIKFORMIG AVKASTNING

​​

Alla skördetröskor och foderhackar kan erbjuda avancerade metoder för övervakning av avkastning. Genom precisionsanalys av avkastning kan du i detalj bestämma sämre områden och koncentrera tillförsel för att förbättra produktivitet och hålla noggrann kontroll på detta. Du sparar pengar. Detta skyddar miljön.


Läs mer

RESPEKT FÖR MARK OCH MILJÖSKYDD

Du måste ta hand om jorden, eftersom det är din inkomstkälla och din framtid inom lantbruket. Markförstöring är en av de viktiga faktorerna som påverkar lantbrukets lönsamhet och avkastning. Avancerad PLM® kartering möjliggör användning av fasta körspår för att minska det område där körning förekommer och som påverkas av markpackning som ger sämre produktivitet. Dessutom kan avancerade dräneringsprogram möjliggöra användning av vattenfyllda områden och att mindre bra mark kan odlas med hjälp av bevattning.


Läs mer

EXAKT APPLIKATION

Vid användning av växtskydd, gödsel eller sådd ska du använda avancerad IntelliRate™ styrning och Field IQ™ teknik för precisionsplacering av tillförsel som ger maximal lönsamhet. Likformig sättning och skydd av grödan ger högsta avkastning och förhindrar även att eventuellt skadliga och onödiga överskott skadar lantbrukets miljöskydd.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp