Tier 4 teknik

SKYDDA MILJÖN

New Holland har redan lanserat branschledande teknik för överensstämmelse med Tier 4A, inklusive erkänd ECOBlue™ Selective Catalytic Reduction (SCR)-teknik. Denna beprövade lösning har gjort det möjligt för lantbrukare och maskinstationer att uppnå väsentligt bättre produktivitet och lägre bränslekostnader. Idag kan du välja mellan 36 traktorer och 19 skördemaskiner! Tier 4B lösningen är den naturliga fortsättningen på denna teknik.

NEW HOLLAND: CLEAN ENERGY LEADER

New Holland var den första tillverkaren som erbjöd kompatibilitet med 100 % biodiesel. Sedan 2006 har de varit pionjärer på förnybart, miljövänligt bränsle och idag är nästan alla produkter i New Holland sortimentet kompatibla med biodiesel. Dessutom strävar New Holland efter att uppnå kompatibilitet med Tier 4B för B7, 7 % biodiesel. Men det är inte allt…


Läs mer

180 GÅNGER BÄTTRE ÄN FÖR MER ÄN FEMTON ÅR SEDAN

New Holland har minskat utsläpp 180 gånger under de senaste femton åren för att förbättra livet för lantbrukare och deras familjer. I verkligheten betyder detta att du kan köra din maskin som överensstämmer med Tier 4B i 180 dagar, d.v.s. sex månader, och få samma mängd utsläpp som en Tier 1 maskin skulle ha haft på bara en dag.


Läs mer

BERÄTTELSEN OM MINSKADE UTSLÄPP

1996 lanserades den första normen Tier 1 för utsläpp och sedan dess har kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) minskats med 95 %. Dessa giftiga ämnen produceras under förbränning och kan vara skadliga för miljö och hälsa.


NOx: kvävemonoxid och kvävedioxid avges vid förbränning när motorn är som hetast, vid arbetstemperatur över 1500 °C. Dessa gaser är två av huvudorsakerna för surt regn och det minskande ozonskiktet.

PM: partiklar som främst utgörs av små kolpartiklar och andra giftiga ämnen som bildas när inte allt bränsle förbränns, generellt sett när motorn är svalare, vid arbetstemperatur under 1500 °C.


Läs mer

DRIVS AV FPT INDUSTRIAL

New Holland är inte ensam när det gäller Tier 4B-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sitt systerföretag och interna utvecklingsgrupp - FPT Industrial.

Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-teknik på 1980-talet. De var först med att lansera det på lantbruksmaskiner. Pionjärer. Alltid.

Renare: För fjärde året i rad har CNH Industrial legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare. Överallt.


Beprövat: FPT Industrial har arbetat med sin SCR-teknik sedan 1995 och har redan tillverkat över 450 000 SCR-motorer under de senaste åtta åren för sektorerna lantbruk, byggverksamhet och transport. HI-eSCR motorer har redan använts i miljontals kilometer. Tillförlitlig. Erkänd.


Läs mer

EN METOD SOM ÄR SYSTEMATISKT PRODUKTIV

New Holland visade vägen mot slutlig överensstämmelse med Tier 4B redan 2010, för en sammanhängande och systematisk strategi. Denna policy, metoden med två lösningar baserat på deras respektive fördelar, har tillämpats sedan 2010 och kommer att tillämpas för slutlig överensstämmelse med Tier 4B. HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) kommer att användas på produkter som utvecklar mer än 120 hk (CV) och lätt CEGR (Cooled Exhaust Gas Recirculation) tillsammans med ett kompakt SCR-system har tagits fram för maskiner med lägre effekt. Varför två lösningar? New Holland Agriculture eftersträvar integrering av bästa tillgängliga motorteknik, vilket ger minskade driftskostnader och ökad produktivitet. Detta innebär val av specialanpassade lösningar för varje separat maskin.


Läs mer

OPTIMAL BRÄNSLEFÖRBRUKNING. LÄGRE DRIFTSKOSTNADER.

FPT Industrial är det enda företag som helt har eliminerat dieselpartikelfilter (DPF) från alla sina motorer med högre effekt än 75 hk (CV). Varje lantbruksmaskin som utvecklar mer än 120 hk (CV) är även CEGR-fri! Vad betyder detta i praktiken? Detta innebär att endast FPT Industrial motorer har fördelarna med optimerad bränsleförbrukning och lägre driftskostnader över hela detta stora effektområde. För CEGR krävs ett kylsystem för att kyla de heta avgaserna före recirkulation. Motorer med högre effekt och större kapacitet ger högre volym med het gas, vilket kräver ett mycket stort kylpaket.


Sektion A. Detta gör att ECOBlue™ HI-eSCR systemet är det naturliga valet för maskiner över 90 kW [120 hk (CV)]. Varför? Det minskar kraven på kylning och ger garanterad uteffekt.

Sektion B. För mindre traktorer som utvecklar mindre effekt med lägre värmeavgivning, och därför lägre krav på kylning, är lätt CEGR med ett kompakt SCR-system rätt lösning


Läs mer

DIN GUIDE TILL ECOBLUE™ HI-eSCR SYSTEMET

Både motorerna och efterbehandlingssystemet har tagits fram av New Hollands systerföretag FPT Industrial och har anpassats till att överensstämma med New Hollands särskilda kundkrav, vilket skapade ECOBlue™ HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction)-lösningen som använder en katalysator för att behandla det NOx som finns i avgaserna och omvandla detta till ofarligt vatten och kvävgas. För att uppnå detta används ett efterbehandlingssystem som tillsätter Diesel Exhaust Fluid / AdBlue® (urea), en blandning av vatten och urea som är färglös och ej giftig, i avgaserna. Den lösning som tagits fram av FPT Industrial är den mest effektiva inom branschen, och skyddas av sju olika patent, vilket ger mest effektiv funktion. Hela systemet styrs av motorns kontrollenhet, som styr doseringsmodulen och matningsmodulen. Detta använder sensorer som finns i systemet med sluten slinga för att övervaka avgaserna och denna information används för att beräkna den exakta mängden AdBlue® (urea) som måste tillsättas i avgaserna.


Läs mer

 

De viktiga ytterligare komponenterna i FPT Industrials ECOBlue™ HI-eSCR system är:

Patenterat system med sluten slinga. Med ytterligare sensorer på motorns avgasutlopp registreras noggranna nivåer av NOx för exakt dosering av AdBlue® (urea). Detta möjliggör oskadliggörande av ännu mer NOx, utan onödigt stor förbrukning av AdBlue® (urea).

Motorns avgaslock säkerställer att motorn alltid arbetar vid optimal temperatur och detta ger effektiv omvandling av NOx redan från start.


Dieseloxidationskatalysatorn oxiderar avgaser, vilket ger en optimal blandning av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) och ger ökad omvandlingseffektivitet i SCR-katalysatorn.


Patenterat blandningsrör med optimal hydrodynamisk design. Detta ger optimal blandning av avgaser och AdBlue® (urea) för att få högsta möjliga omvandling av NOx (över 95 %) och bästa användning av katalysatorns ytor, för att säkerställa mest effektiva användning av AdBlue® (urea).


Reningskatalysator avlägsnar extra NH3 (ammoniak).


Läs mer

KONSEKVENT: OFÖRÄNDRAD ANVÄNDNING

New Holland visade vägen mot en systematisk metod för avgasrening med Tier 4A och dess strategi för Tier 4B följer i exakt samma fotspår. Körning är oförändrad för maskiner med hög effekt och en kombination av lätt CEGR och liten SCR används för maskiner med låg effekt. Detta säkerställer att alla produkter drar nytta av produktivitetsfördelarna med ECOBlue™ SCR-teknik. Hittills har FPT Industrial tillverkat många olika motorer för transportfordon, som drar nytta av HI-eSCR teknik, och de har redan används i miljontals kilometer med tillförlitlig och effektiv drift.


Läs mer

PRESTANDA: FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET INOM LANTBRUKET

Alla maskiner med hög effekt som överensstämmer med Tier 4B bibehåller motsvarande prestanda för ECOBlue™ SCR Tier 4A. Hur? De fortsätter att andas in förbränningsvänlig, ren och frisk luft. Du kommer att fortsätta att dra nytta av enastående effekt, vridmoment och extra vridmoment så att ditt arbete blir mycket effektivt. När detta används i kombination med motorns effektstyrning, som ger ytterligare effekt men endast när det behövs, kommer du att kunna fortsätta att köra, oberoende av hur svåra förhållandena blir. Om mycket snabb respons krävs när maskinen utsätts för ytterligare belastning kommer några av branschens bästa värden för transient respons att ge snabb produktivitet, oavsett arbetsförhållanden eller typ av arbete.


Läs mer

ENKELT: TYPISKT NEW HOLLAND

De bästa lösningarna är alltid de enklaste. Själva ECOBlue™ HI-eSCR systemet används för maskiner som utvecklar mer än 120 hk (CV). En lösning. Enkelt. Alla produkter har konstruerats för enkel, tillförlitlig användning. Håller dig ute på fältet längre. Enkelt. Du fyller AdBlue® (urea)-tanken samtidigt som du fyller bränsletanken och allt är klart. Enkelt. Ingen som helst ändring i användning för maskiner med hög effekt. Enkelt. Maskiner med lägre effekt drar nu nytta av produktivitetsfördelarna med ECOBlue™ SCR-teknik. Enkelt. Tier 4B. Helt enkelt.


Läs mer

EFFEKTIVITET: VERKLIGHETEN

Effektivitet är viktigt inom modernt lantbruk. Effektiv verksamhet betyder ju bra lönsamhet. Maskiner med ECOBlue™ HI-eSCR system har vätskeförbrukning (diesel plus AdBlue® (urea)) som är samma som eller bättre än en likvärdig Tier 4A maskin. Dessutom kommer maskiner att ha lägre driftskostnader över hela sin brukstid, inklusive långa serviceintervall för motorn på 600 timmar.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp