Anläggningscertifieringar

PRODUCERAT NÄRA DITT LANTBRUK, FÖR DITT LANTBRUK

New Hollands världsomspännande täckning omfattar alla fem kontinenterna och vi håller kontakt med praktiskt taget alla lantbrukssamhällen i världen. Genom att produktionen, om möjligt, är koncentrerad nära slutanvändaren minskas transporten av produkter, vilket sparar värdefullt fossilt bränsle och minskar kolspåret. Lokala leverantörer anlitas om möjligt för att minska transportsträckan för delar som krävs för att tillverka en maskin. Genom att använda lokala leverantörer och lokala fabriker som har lokalbefolkning som anställda bidrar New Holland till den lokala ekonomin, inte bara via lantbruk men även via tillverkning.

CERTIFIERADE TILLVERKNINGSFABRIKER

29 anläggningar har uppnått OHSAS 18001 hälso- och säkerhetscertifiering, för att hålla anställda säkra och i god hälsa på arbetet.


28 anläggningar har givits ISO 14001 miljöskyddscertifiering, vilket är ett erkännande av deras insatser för att minska miljöpåverkan av deras tillverkning.


26 anläggningar är ISO 9001 certifierade för kvalitetssystem, för att säkerställa högsta tillverkningskvalitet.


13 anläggningar uppfyller ISO 50001/BS EN 16001 energihantering, vilket är ett erkännande av deras viktiga insatser med att minska utsläpp.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp