ECOBraud

NEW HOLLAND OCH BRAUD. DINA HÅLLBARA LANTBRUKSPARTNERS

Vin gör varje tillfälle lite extra festligt, vare sig det är ett fin måltid eller ett glas tillsammans med vänner. Tänk efter - genom att köpa och producera vin med minskat kolspår kan du njuta av en av de finare sakerna i livet, samtidigt som du minskar dess inverkan på miljön. ECOBraud är New Hollands program för hållbar vinodling och inkluderar hela sortiment av utrustning för vinodling, inklusive Braud druvskördare och specialtraktorer. Syftet med detta är ökad produktivitet och lönsamhet samtidigt med minskad miljöpåverkan från vinodling. ECOBraud har tre huvudfunktioner: IMS (Intelligent Management Systems), som hanterar tillförsel med variabel mängd och teknik för radspårning.

VÄLKOMMEN TILL INTELLIGENTA SKÖRDEMASKINER

IMS (Intelligent Management System) gör att skördemaskinen kan styra hydrauliskt flöde och motorvarv baserat på maskinens verkliga belastning. I slutet på rader, vid manövrering, stängs skakningssystemet automatiskt av. Detta kan ge minskad bränsleförbrukning med så mycket som 31 % och väsentligt minskat kolspår.


Läs mer

DEN TYDLIGA VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Teknik för radspårning använder korrektionssignaler för styrning och en antenn monterad på maskinen för att säkerställa att varje rad endast bearbetas en gång. Detta gör att duplikatrader och slöseri med tillförsel inte längre är ett problem, vilket ger ökad skördeproduktivitet och effektivitet samt mindre miljöpåverkan från vinodling.


Läs mer

HANTERING AV VARIABEL MÄNGD TILLFÖRSEL

Produktion av gödsel är en mycket energiintensiv process och eventuell minskning av den energi som krävs för denna produktion kommer att göra att lantbruket har minskad miljöpåverkan. Specialsatsen för växtskyddssprutor använder Field IQ™ teknik för att möjliggöra cm-perfekt placering av gödsel. Systemet läser färdigställda avkastningskartor och tillsätter endast gödning där det behövs för att minska tillförselkostnader och maximera avkastning.


Läs mer

ECOBRAUD MINSKAR DITT KOLSPÅR

Kunder kräver allt mer att lantbruk producerar med minskat kolspår och ECOBraud-strategin, som omfattar hela serien utrustning för vinodling från New Holland inklusive Braud druvskördare och specialtraktorer, har detta som målsättning. Detta bidrar direkt till 10 % mindre totalt kolspår för varje vinflaska som produceras. När bränslebesparing med IMS och besparingar av gödsel med hantering av spridning kombineras ger det ett minskat kolspår för vinodling på upp till 40 %. Detta innebär en 31 % minskning tack vare bränslebesparing via IMS och hantering av spridning bidrar med ytterligare 9 % minskning, vilket är bättre än de mål för 2020 som angivits av professionella organisationer, som kräver 20 % total minskning.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp