BEVARELSE AF LANDBRUG

SAMARBEJD MED NATUREN FOR AT ØGE DIN INDTJENING

Bevarelse. Landbrug. Disse ord betragtes ofte som direkte modstridende. Men takket være nye, avancerede landbrugsteknikker vil de nu kunne passe perfekt sammen. Ved at kombinere bæredygtig udnyttelse af jorden, afgrøderester og forbrugsmidler med avancerede og forskelligartede afgrødeteknikker, kan landbrugets skadelige påvirkning på miljøet reduceres betydeligt, og samtidig medvirke til at forøge din produktivitet og indtjening. Det er ikke længere nødvendigt at vælge mellem bevarelse eller beskyttelse af landbruget. New Holland har de nødvendige værktøjer til at hjælpe dig på vej.

MINSTA MÖJLIGA STÖRNINGAR PÅ MARKEN

Överdriven odling kan leda till permanent förstörd jord, vilket ger skador på skikt med organiskt material och förstör den naturliga jordstrukturen. Metoden utan markbearbetning lämnar jorden praktiskt taget ostörd efter odlingssäsongen, så att näringsämnen och fukt kan bibehållas för nästa säsongs grödor och samtidigt motveka erosion. Dessutom sparas mycket vatten. Ett stort urval av utrustning för direktsådd och utsäde har konstruerats för att hantera det svåra arbetet med direktsådd. Fasta körspår begränsar även mängden skadlig markpackning och säkerställer att traktorer, skördetröskor och växtskyddssprutor kör i samma spår.


Läs mer

FÖRDELAR UTAN MARKBEARBETNING

Lantbruk utan markbearbetning ger många fördelar, inklusive bevarande av skog, världens lungor, och 2011 sparades upp till 36 miljarder träd! Bränslebesparing på upp till 66 % är möjligt, eftersom varje sektion av ett fält endast täcks en gång, vilket ger minskad markpackning. Vill du ha mer? Hur skulle det vara med imponerande avkastning som är upp till 72 % högre, jämfört med traditionella odlingsmetoder.


Läs mer

OMBYTE FÖRNÖJER

Effektiv och variabel rotation av gröda är viktigt för att bibehålla jordens vitalitet. Genom att odla ett antal olika grödor förlorar jorden aldrig viktiga näringsämnen. Rotation av gröda har många fördelar, inklusive kvävefixering, enklare växtskydd och kan även leda till användning av mindre växtskydd. Precisionssådd kan hanteras med det kompletta sortimentet av sättare och PLM® program som optimerar tillförsel.


Läs mer

PRECISIONSHANTERING AV TILLFÖRSEL

Ett helt sortiment av avancerad lantbruksteknik är enkel att använda och finns tillgänglig vid fingertopparna för precisionshantering av material för att optimera både tillförsel och användning. Du kan noga kontrollera precis hur mycket gödsel eller växtskydd som du använder, tack vare IntelliRate™ styrning. Kartor över inställningar går lätt att generera med avancerade PLM® program och dessutom kan tillförsel övervakas i realtid tack vare PLM® Connect telematik.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp