Etanol

BIOETANOL: BRÄNSLE FÖR FRAMTIDEN

Har du tänkt på att dina grödor kan vara mer än livsmedel eller foder? Har du funderat på att de kan användas för att driva inte bara ditt lantbruk utan även ditt samhälle och allmänna transportmedel? Om svaret är nej är det dags för att vi börjar prata om produktion av bioetanol. Grödan som du odlar på dina fält kan omvandlas på ett direkt sätt för att skapa energi. Det är verkligen intressant.

VÄXANDE ENERGI. VÄXANDE LANTBRUK

Varför bioetanol? Det förbränns renare än petroleumbaserade produkter och ger även mindre oljeberoende. Det är dock viktigt att bioetanol inkluderas i ett totalplan för hållbart lantbruk så att tillräckligt med väsentliga livsmedel för världen i sin helt och boskap finns tillgängliga.


Läs mer

DU KAN ODLA DEN ENERGI SOM PASSAR DIG

New Holland är den främsta utrustningspartnern för Growth Energy med stöd för dess 75 etanolfabriker. Dessutom kommer de prestigefyllda bilarna i NASCAR-serien i USA, som drivs med blandningen E15 - 15 % etanol, att dra nytta av denna allians. Ett stort urval av växter kan omvandlas från enkelt växtmaterial till viktig energi. Socker från sockerrör, sockerbetor, spannmål som t.ex. vete, majsblad, miskantus och även extra vin och potatis kan alla omvandlas till cellenergi och användas för att producera etanol.


Läs mer

 

​New Holland är aktivt engagerat i främjande av bioetanol genom sitt partnerskap med Growth Energy i Nordamerika. Kunder inbjuds att delta i konferenser för att ta reda på mer om fördelarna som produktion av bioetanol kan ge. Dessutom har New Holland ett komplett sortiment av produkter som stöd för produktion av bioetanol.


Läs mer

DIN BIOETANOLPARTNER

Vare sig du odlar, skördar eller hanterar gröda för bioetanol har New Holland rätt produkt för dig. Från sättare till växtskydd, t.ex. växtskyddssprutor, och från traktorer för ett stort antal uppgifter till rätt skördetröska eller foderhack kommer du att få allt professionellt stöd som du behöver.


Läs mer

ANDRA GENERATIONENS ETANOLPRODUKTION

Produktion av bioetanol kan ökas väsentligt, med upp till 30 eller 40 % för samma odlingsområde, jämfört med standardmetoder för produktion, med en enzymprocess för att frigöra etanol från blast, biprodukten från kvarnproduktion eller från sockerrörblad, som finns kvar på fältet efter skörd. Denna form av bioetanolproduktion är kopplad till cellulosa, hemicellulosa eller lignin, till skillnad från traditionella sukrosbaserade metoder.


Läs mer

GRANBIO: ENERGI FRÅN HALM

I nordöstra Brasilien samlas sockerrörblad in från fälten och omvandlas till användbar etanol med andra generationens produktion av bioetanol från cellulosa. Denna process använder enzymer för att bryta ner cellulosafibrer till enkla sockermolekyler, som sedan genomgår jäsning och omvandlas till etanol, vilket producerar 30-40 % mer etanol än traditionella första generationens metoder.


Läs merNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp