Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

New Holland lanserar den nya CX5- och CX6-serien, tröskor som skapar en ny standard vad gäller komfort, mångsidighet och flexibilitet vid byte mellan grödor


• Klassens bästa körkomfort
• En modell för alla kunder, i alla förhållanden.
• Enastående flexibilitet vid byte mellan grödor med Multi-Thresh™-system och sektionsuppdelad slagsko
• Klassens bästa tröskningsprestanda med New Hollands exklusiva teknik med fyra cylindrar

New Holland Agriculture lanserar den nya serien CX5 och CX6: fem- och sexskakartröskor som utmärker sig för sin enastående flexibilitet. Med fyra modeller och sju olika versioner levererar denna tröskserie unik kvalitet och prestanda i varje fält och för varje gröda. Denna prestanda levereras med klassens bästa komfort i den nya Harvest Suite™ Deluxe-hytten. Den stora kapaciteten, tillsammans med de mycket bränslesnåla motorerna med ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för Tier 4B-överensstämmelse och det enkla, snabba underhållet ger klassens bästa driftskostnader för kunden. Den nya CX5- och CX6-serien erbjuder en lösning för alla: från djurbönder som vill ha kvalitetshalm, till maskinstationägare och spannmålsodlare som lätt vill kunna byta gröda utan att behöva ge avkall på prestanda och kvalitet.

Lars Skjoldager Sørensen, Head of Harvesting Product Line, förklarar: – CX5- och CX6-serien erbjuder ett stort urval av funktioner och anpassningsmöjligheter som kan ta hand om alla skördesituationer: fast eller Smart Sieve™ självnivellerande sållåda, Autofloat™ II-system, ett brett urval av skärbord inklusive High-Capacity, Varifeed™, flex- och dukskärbord, och möjligheten att välja halmhack eller strängläggning. – Tillsammans med klassens bästa flexibilitet för byte mellan grödor och avancerade automatiseringsfunktioner i PLM-systemet, gör CX5- och CX6-serien till ett perfekt val för kunder som lantbruk med blandad inriktning, växtodlingslantbruk och maskinstationsägare.

Klassens bästa kör- och skördekomfort
Den nya Harvest Suite™ Deluxe-hytten har integrerat detaljer från den feedback vi fått genom grundlig kundkonsultation, och har satt ny standard för förarkomfort. Med en volym på 3,7 m3 är detta den största hytten i sin klass och det finns bekväm plats för två personer. Den glasade ytan har ökats med 7 % och ger nu 6,3 m2 glasfönster, inklusive ett helbreddsfönster bak, för enastående sikt runt om över de bredaste skärborden och över spannmålstanken. Det nya deluxe-fjädrade sätet och den justerbara sidokonsolen med körspaken CommandGrip™, nydesignad och smalare styrstång med fotstöd ger en ergonomisk arbetsstation som gör att den längsta skördedag känns kortare. Hytten har även New Hollands extrabreda, justerbara 26,4 cm IntelliView™ IV-färgpekskärm. All denna rymd och komfort levereras i en enastående tyst miljö, enbart 73 dB[A].

En modell för alla kunder, i olika terräng och förhållanden
CX5- och CX6-serien erbjuder en modell för varje behov: standard, Smart Sieve™, Laterale, Hillside: denna serie klarar alla typer av terräng och sluttningar. New Hollands patenterade Smart Sieve™-system styr sidorörelsen på sållet efter hur mycket det sluttar och storleken på kärnorna. Det eliminerar oönskad radialrörelse och ger en perfekt balanserad sålldynamik och bibehåller maximal skördeeffektivitet i sluttning med lutning på upp till 25 %. Kunder som har mycket sluttningar i sina fält kan beställa CX5.90 och CX6.90 i versionen Laterale, som har New Hollands avancerade automatiska nivelleringssystem som ger transversal sluttningskorrektion om upp till 18 % på bägge sidor, vilket garanterar en jämn fördelning av kärnorna för optimal skördeeffektivitet. För svåra sluttningsförhållanden är det perfekta valet en CX5.90 Hillside. Två oberoende hydraulsystem – ett för sidosluttningskorrektion, och ett för längdriktningskorrektion – försäkrar maximal effektivitet på urtrösknings- och renssektionerna. Säkerhet och fälteffektivitet ökar då hjulen förblir vertikala.

Enastående flexibilitet vid byte mellan grödor med Multi-Thresh™-system och sektionsslagsko
New Hollands exklusiva teknik med fyra cylindrar, med systemen Multi-Tresh™ och Opti-Thresh™, tröskcylinder, bakre halmcylinder, en Rotary Separator och Straw Flow™-halmcylinder – allt kan enkelt anpassas för att passa olika typer av grödor och skördeförhållanden utan att du behöver kompromissa på varken kärn- halmkvalitet eller materialflöde.

CX5- och CX6-serien erbjuder ett stort sortiment av anpassningsmöjligheter, vilket betyder att kunderna kan räkna med enastående prestanda utan kompromisser på kärn- och halmkvalitet under alla typer av förhållanden i alla typer av grödor. Denna flexibilitet gör det dessutom extremt enkelt att anpassa maskinen från en gröda till nästa.

Opti-Thresh™-systemet anpassas till grödan helt enkelt genom att ändra positionen på den bakre delen av slagskon, vilket utförs helt utan verktyg. Multi-Thresh™-systemet anpassas till olika spannmålssorter i olika grader av mognad med två justeringslägen på Rotary Separator-slagskon – vilket ger 20 % högre kapacitet. I de nya modellerna förbättrar New Holland ytterligare 47 års utveckling av 4-cylindertekniken genom att introducera en ny kvadratisk och justerbar halmcylinder.

Standardsektionsslagskon gör det mycket lätt att byta gröda oerhört snabbt, och minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter. De undre slagskosektionerna kan bytas ut utan att man avlägsnar inmatningselevatorn, och genom att man helt enkelt byter ut sektionsslagskorna är skördetröskan klar för att leverera allra bästa tröskningskvalitet i en ny gröda.

Klassens bästa rensprestanda med New Hollands exklusiva Triple Cascade självnivellerande sållåda med Opti-Speed™ halmskakarteknik
New Hollands unika fallstegssystem Triple-Clean™ ökar renskapaciteten med så mycket som 15 % genom att lägga till ett ytterligare fall i mitten av förberedningsplanet. Detta bibehåller topprengöringskvalitet då maskinens totalkapacitet optimeras. En ny dubbel tvärskruv överför spannmålen till spannmålselevatorn snabbare, vilket ger 10 % ökad genomströmning på spannmålselevatorsystemet på modellerna med sex skakare.

Det exklusiva Opti-Speed™-systemet som finns på tröskorna med högre kapacitet, CX7 och CX8, finns nu även för den nya serien CX5 - CX6. Detta system justerar automatiskt hastigheten på skakarna då tröskan arbetar uppför eller nedför sluttningar på upp till 10 % för att se till att halmstråna skakas jämnt och att alla eventuellt återstående kärnor omhändertas från halmen.

CX5- och CX6-serien har även New Hollands prisbelönta Opti-Fan™-system som automatiskt anpassar fläkthastigheten till riktning och sluttningsgrad då tröskan arbetar i uppförs- eller nedförslut, vilket garanterar mindre spill och fler kärnor i spannmålstanken.

Med dessa avancerade funktioner kan CX5 och CX6 konsekvent leverera klassens bästa rensprestanda i alla typer av terräng och sluttningar.Tillbaka till alla nyheter och händelser