Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

New Holland Agriculture firar sin 125 åriga historia


New Holland Agriculture fyller 125 år: över ett sekel med engagemang för fem generationer lantbrukare världen över för att göra deras liv lättare och deras lantbruksverksamhet mer effektiv och hållbar.

De värden och visioner som New Hollands grundare hade, är fortfarande varumärkets klappande hjärta nu när företaget firar 125 år. I 125 år har New Holland funnits vid lantbrukarnas sida för att kunna ge dem det stöd som de behöver, genom att alltid investera och utveckla så att företaget har produkterna, teknikerna och tjänsterna som krävs för ett effektivt, hållbart och lönsamt lantbruk.

Carlo Lambro, Brand President New Holland Agriculture, säger: ”New Holland har ett rikt arv. Allt började i en liten stad i Pennsylvania och har växt till ett världsomfattande varumärke med en närvaro i 170 länder. Det är en historia som markeras av viktiga innovationer som har förändrat lantbruket. Varumärket förenar det unika arvet från märken som Ford, Fiat, Braud och Claeys. Men viktigast av allt är historien som utvecklats av människor: våra kunder, våra återförsäljare, våra anställda, dag efter dag, år efter år. Tillsammans är vi beredda på många utmaningar inom lantbruket för att kunna hjälpa lantbrukarna med att få jobbet gjort, på ett effektivt och lönsamt sätt, och få ut det bästa av sina företag”.

New Holland är lantbrukarens partner oavsett årstid, både under goda tider och utmanande tider: ”Vi lever under otroliga omständigheter som ändrar vårt sätt att leva och vi arbetar på ett sätt som vi aldrig kunde ha föreställt oss”, fortsatte han.

”Denna situation har framhållit den viktiga rollen som lantbruket har och den gjorde allmänheten uppmärksam på hur viktigt lantbruket är i deras liv. Lantbrukarna har reagerat på krisen med styrka och har lyckats säkerställa livsmedelsförsörjningen utan avbrott under enorma svårigheter. Och New Holland har hela tiden stått vid lantbrukarnas sida för att ge dem det stöd de behöver. Vi fortsätter att investera i framtiden och vi kommer att på bästa sätt utnyttja möjligheterna i nya tekniker, uppkoppling, automation och alternativa bränslen och tillsammans arbeta för ett hållbart lantbruk. Nu när vi firar vårt 125-års jubileum, vid en tidpunkt som inte liknar något annat i historien, ser vi på framtiden med förtroende.”

New Hollands historia: vårt innovationsarv
New Holland grundades av banbrytande lantbrukare vars rika arv lever vidare i de värden som driver fram varumärket idag. Abe Zimmerman som förstod vikten av att tillgodose kundernas krav med enkla lösningar och tillförlitligt stöd och vars lilla bearbetningsföretag som grundades i New Holland, Pennsylvania 1895 skulle en dag växa till ett världsomspännande varumärke; Henry Ford, som hade det visionära målet att göra innovation och mekanisering tillgängliga för alla och utvecklade världens första traktorer i massproduktion 1917; Giovanni Agnelli som såg hur en lösning som utvecklats för ett specifikt lokalt krav kunde utvidgas för att ge lantbrukare över hela världen en smart lösning med lättanvända, innovativa maskiner och visade upp sin första Fiat-traktor 1918; Leon Claeys, med sin specialistkunskap för att göra lantbrukarnas liv lättare, utvecklade den första självgående tröskan i Europa 1952. Efter hundratjugofem år är New Holland fortfarande en pålitlig, öppen och tillgänglig, innovativ och hållbar partner för lantbrukare världen över.

New Holland idag: lantbrukarens partner oavsett årstid
Idag förblir New Holland vid kundernas sida genom att skapa nära, långvariga förhållanden där man arbetar tillsammans för att nå framgång. Du kan lita på att företagets professionella återförsäljare ger ett snabbt och effektivt svar. Med ungefär 2 000 återförsäljare och 5 000 försäljningspunkter över hela världen finns New Holland alltid nära till hands för alla lantbrukare, redo med världens bredaste produktsortiment och med de lösningar som krävs.

New Holland hjälper sina kunder att arbeta på ett effektivt och lönsamt sätt med branschledande lösningar som fokuserar på innovation, hållbarhet och enastående kostnadseffektivitet som inriktar sig på megatrenderna som driver lantbruket - digitalisering och uppkoppling, automatisering, service och underhåll samt alternativa drivmedel.

Det är även ett av branschen mest digitala varumärken, tack vare sina PLM™-lösningar. Företaget arbetar mot en framtid där lantbrukare kan genomföra sitt arbete mer proaktivt och göra lantbruket till ett uppkopplat och smart ekosystem.

New Holland är även en pionjär när man ser till hållbart lantbruk och alternativa bränslen med sin Clean Energy Leader-strategi, som har lett utvecklingen av prototypen för Methane Powertraktorn som sluter den cirkulära ekonomin genom traktorn som drivs av metan eller biometan som kan produceras på gården. Under de kommande åren fortsätter företaget att driva lantbrukets övergång till förnybara bränslen genom att fortsätta sitt metanprojekt, som är kärnan i hållbarhetsengagemanget.Tillbaka till alla nyheter och händelser


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp